Co z ulgą po sprzedaży działki i domu?

W 1998 r. kupiłem działkę budowlaną i skorzystałem z ulgi podatkowej. W 2000 r. rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego i wykorzystałem dużą ulgę budowlaną. W tym roku zrezygnowałem z budowy domu i sprzedałem działkę wraz z domem w stanie surowym. Czy muszę zwrócić do urzędu skarbowego kwoty odliczone w ramach obydwu ulg?

Podatnik, który w 2001 r. zbył działkę z rozpoczętą budową, obowiązany jest w rozliczeniu rocznym za ten rok doliczyć do podatku kwotę odliczoną uprzednio z tytułu zakupu działki, nie ma natomiast obowiązku zwrotu kwoty odliczonej z tytułu rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego.
W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ściśle określono sytuacje, w których podatnik jest zobowiązany zwrócić wykorzystaną wcześniej ulgę.
Zgodnie z art. 27a ust. 13 tej ustawy podatnik musi zwrócić ulgę budowlaną, jeżeli:
- wycofał ze spółdzielni wkład,
- w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,
- po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków – z wyjątkiem, gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
- wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej – z wyjątkiem, gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydana na cele mieszkaniowe określone w przepisach,
- przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej na rzecz osób trzecich – z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych.
W przytoczonym przepisie ustawodawca określił zamknięty katalog okoliczności powodujących utratę prawa do ulgi, który nie może podlegać rozszerzającej interpretacji. Nie wymieniono w nim zbycia w jakikolwiek sposób budynku czy rozpoczętej budowy, zatem nie powoduje ono konieczności zwrotu ulgi.
Podatnik musi jednak zwrócić wykorzystaną ulgę na zakup działki. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik, który odliczył od podatku wydatki poniesione na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie wieczystego prawa użytkowania gruntu, a następnie zbył ten grunt lub prawo, jest obowiązany wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone do podatku należnego za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności.

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi