Czy cesja oszczędności wyklucza ulgę odsetkową?


Zaciągnęłam w banku kredyt na kupno nowego domu od dewelopera. Część ceny domu pokryłam z oszczędności zgromadzonych przez moją mamę w innym banku na rachunku kasy mieszkaniowej, scedowanych na mnie po wykorzystaniu przez nią odliczeń w ramach dużej ulgi mieszkaniowej (ja z tego odliczenia nie korzystałam). Czy może to być dla mnie przeszkodą w nabyciu prawa do ulgi odsetkowej?

Nie. Od podstawy opodatkowania można odliczać faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, przy czym inwestycją tą może być budowa lub kupno nowego domu albo mieszkania.
Zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  warunkiem tego odliczenia jest niekorzystanie przez podatnika lub jego małżonka z ulg zlikwidowanych z końcem 2001 r. Chodzi tu również o ulgę z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
W świetle powołanego przepisu skorzystanie przez matkę z ulgi mieszkaniowej z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej nie stanowi przeszkody dla córki w nabyciu uprawnień do ulgi odsetkowej.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi