Czy gmina musi wykupić drogę dojazdową?

Mam zamiar podzielić moją nieruchomość na trzy działki budowlane i wydzielić do nich odpowiedni dojazd. Czy gmina będzie musiała wykupić ode mnie drogę dojazdową i ją wykonać?

W razie podziału nieruchomości (z chwilą uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej podział) na własność gminy przechodzą tylko te działki gruntu, które przeznaczone są pod drogi publiczne przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zaliczenie drogi do jednej z kategorii dróg publicznych odbywa się na podstawie uchwały sejmiku województwa (droga wojewódzka), rady powiatu (droga powiatowa) lub rady gminy (droga gminna). Jeśli więc projektowany do wydzielenia dojazd nie został przewidziany w planie miejscowym i zaliczony do dróg publicznych, to nie ma podstaw, aby gmina przejmowała go na własność i urządzała. Skoro dojazd ten będzie służył tylko do obsługi nowo wydzielonych działek, to o jego wykonanie powinni się zatroszczyć ich właściciele.

Podstawa prawna:
- ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543),
- ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty