Czy jest ulga na działkę z rozpoczętą budową?

Kupiłam rozpoczętą budowę domu jednorodzinnego. Czy mogę skorzystać z ulgi na zakup działki budowlanej? Spotkałam się z różnymi, przeciwstawnymi opiniami na ten temat. 

Moim zdaniem kupno działki z niezakończoną budową można uznać za kupno gruntu pod budowę budynku mieszkalnego i odliczyć od podatku 19% ceny gruntu, ale uwaga: tylko gruntu, a nie budynku. Dlatego w akcie notarialnym musi być wyodrębniona wartość działki i wartość budowanego domu. Wydatków na nabycie rozpoczętej budowy domu nie można co prawda odliczyć od podatku, ale nie ma przeszkód, żeby później korzystać z dużej ulgi budowlanej w związku z kontynuacją budowy.
Jakie jest uzasadnienie takiego stanowiska? Przede wszystkim należy podkreślić, że w przepisach podatkowych prawo do ulgi uzależniono od przeznaczenia zakupionego gruntu i nie wprowadzono żadnych dodatkowych wymogów. Samo istnienie na gruncie rozpoczętej budowy nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi, ponieważ nadal może to być grunt pod budowę budynku mieszkalnego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 kwietnia 2000 r. (sygn. akt I SA/Ka 1804/98) stwierdził, że „zwrot pod budowę budynku mieszkalnego” nie wyklucza objęcia tym przepisem także przypadków nabycia gruntu już zabudowanego. Z kolei w wyroku z 1 października 1997 r. (sygn. akt I SA/Gd 144/96) NSA zauważył, że „brak zatem podstaw do uznania w niniejszej sprawie, że zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości (gruntu), na którym znajdowały się fundamenty zabudowy szeregowej, wyklucza uznanie, iż grunt został zakupiony pod budowę budynku mieszkalnego”. Niestety, trzeba tu również wspomnieć, że w wyroku z 13 listopada 1997 r. (sygn. akt I SA/Ka 723/96) NSA przedstawił odmienne stanowisko: „Istnienie na nabywanym gruncie budynku uniemożliwia zatem uznanie, że jest on nabywany «pod budowę» tego właśnie budynku. Należy przy tym podkreślić, że fakt niezakończenia budowy, na co powołuje się skarżący, nie ma zasadniczego znaczenia dla omawianej kwestii”. Nie ma więc pewności co do rozstrzygnięcia w omawianej sprawie. Dlatego osoby, które obawiają się podjęcia ryzyka sporu z urzędem skarbowym, powinny zrezygnować z odliczenia w zeznaniu rocznym wydatku na zakup działki z rozpoczętą budową i spróbować z niego skorzystać, składając wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (już po złożeniu zeznania rocznego i zapłaceniu należnego za dany rok podatku). Warto jeszcze zaznaczyć, że pogląd uznający prawo podatnika nabywającego grunt z rozpoczętą budową do ulgi na zakup działki jest prezentowany w literaturze fachowej 

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi