Czy jest ulga na odkurzacz centralny?


W ramach remontu i modernizacji budynku mieszkalnego zamierzam wykonać instalację centralnego odkurzania (rozprowadzenie po budynku rur w wykutych w ścianach bruzdach) wraz z montażem jednostki centralnej – odkurzacza na stałe zamontowanego w budynku. Czy w ramach ulgi remontowej mogę skorzystać z odliczeń za zakup i wykonanie tej instalacji wraz z odkurzaczem?

Przy ustalaniu prawa do ulgi remontowej spore wątpliwości budzi katalog wydatków podlegających odliczeniu. Wprawdzie zostały one wymienione w rozporządzeniu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, ale w praktyce podatnicy często dokonują zakupów, które nie dają się jednoznacznie zakwalifikować.
Wśród robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego rozporządzenie wymienia między innymi wykonanie nowych instalacji w budynku obejmujące rozprowadzanie ich po budynku oraz montaż trwale umiejscowionych elementów wyposażenia, amatury i urządzeń dotyczących instalacji sanitarnych oraz wentylacyjnych.
Odkurzacz centralny to najczęściej stalowy cylinder, wewnątrz którego znajduje się silnik z wirnikiem, system filtrujący oraz zbiornik na kurz. Podczas pracy silnika wirnik (turbina) wytwarza podciśnienie, wywołując przepływ powietrza w instalacji, a tym samym zasysanie kurzu poprzez otwarte w danym momencie gniazda robocze. Tak więc odkurzacz centralny to w gruncie rzeczy urządzenie służące do czyszczenia powierzchni podłogowych, z tym że zainstalowane na stałe w budynku i de facto stanowiące jego część. W związku z tym wydaje się, że system centralnego odkurzania powinien być zakwalifikowany jako część instalacji sanitarno-wentylacyjnych.
Warto też zwrócić uwagę na to, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 września 2000 r. (sygn. akt I SA/Gd 880/98) podkreślił, iż odliczeniu podlegają tylko wydatki poniesione na stałe, tj. trwale związane elementy instalacyjne wykonane w lokalu mieszkalnym, a nie sprzęt o czasowym charakterze używalności.
Na trwałe związanie nabywanej rzeczy z lokalem zwrócił też uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 maja 1998 r. (sygn. akt I SA/Łd 1312/96), w którym stwierdził: „Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że założenie instalacji telefonicznej nie stanowi modernizacji mieszkania; brak jest podstaw do przyjęcia, że założona instalacja nie jest trwale związana z lokalem”.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. nr 156, poz. 788)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi