Czy kocioł potrzebuje przeglądu?

Nikt nie kwestionuje konieczności wykonania przeglądu samochodu, nawet jeśli jest to pojazd wysokiej klasy. Podobnie powinno się postepować z kotłem. Podczas przeglądu można wykryć wady urządzenia, wymienić zużywające się części, a więc zapobiec ewentualnym awariom.
Kocioł to skomplikowane urządzenie. Pracuje kilka godzin dziennie przez cały rok – gdy ogrzewa dom i przygotowuje ciepłą wodę, lub co najmniej 200 dni w roku – gdy służy tylko do ogrzewania. Trzeba więc o niego dbać, przynajmniej tak, jak dba się o własny samochód.

Kocioł pracuje w trudnych warunkach

Energia cieplna wytwarzana w kotle w wyniku spalania paliwa przekazywana jest czynnikowi grzewczemu, najczęściej wodzie. Podczas pracy kotła mamy więc do czynienia:
- z wysoką temperaturą w komorze spalania,
- ze spalinami, zawierającymi znaczne ilości agresywnych związków siarki i azotu,
- z wodą o wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem, zwykle 1,5 bara.
Wszystkie elementy kotła, pracujące w tak trudnych warunkach, są narażone na niszczenie.

Jakość pracy kotła może się z czasem pogorszyć

Wraz z powietrzem potrzebnym do spalania, do kotła dostają się zanieczyszczenia, które następnie osadzają się na palniku i wymienniku ciepła. Pogarszają one jakość procesu spalania i osłabiają wymianę ciepła. Oba zjawiska są niekorzystne zarówno dla użytkownika, jak i dla samego urządzenia. W wyniku gorszego spalania powstaje sadza, która osiada na wymienniku ciepła. Zwiększa się zużycie paliwa (gazu, oleju opałowego) – gdy spalanie jest niewłaściwe potrzeba go więcej do uzyskania tej samej ilości ciepła.
Zabrudzony wymiennik ciepła znacznie obniża sprawność urządzenia, bo warstwa brudu stanowi doskonałą izolację między spalinami a wodą w wymienniku. Do komina odprowadzane są spaliny o znacznie większej temperaturze – ich ciepło nie jest w pełni wykorzystywane. Poza tym następuje naturalne zużycie jak w każdym urządzeniu.

Trzeba zadbać o bezpieczeństwo
Tak, jak w samochodzie sprawdza się prawidłowe działanie hamulców, tak w kotle powinno się sprawdzić funkcjonowanie urządzeń zabezpieczających. Nic nie jest wieczne. Każde urządzenie, każdy podzespół mogą się zepsuć. Aby użytkowanie kotła było bezpieczne, podczas przeglądu serwisant musi koniecznie sprawdzić, czy prawidłowo działa:
- czujnik ciągu kominowego, który automatycznie wyłącza kocioł, gdy przewód kominowy jest niedrożny;
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu;
- zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Kiedyś kierowca zwykle sam wymieniał olej we własnym samochodzie, dziś przeważnie robi to za niego mechanik w autoryzowanym serwisie. Podobnie nowoczesne urządzenia grzewcze wymagają opieki fachowców, dysponujących odpowiednią wiedzą i narzędziami.

Kocioł olejowy pod specjalnym nadzorem

Kotły olejowe ze względu na rodzaj spalanego paliwa wymagają przeglądu minimum raz w roku. Najlepiej, jeśli wykonuje się go przy każdej dostawie paliwa, czyli raz lub dwa razy w roku. Przegląd kotła olejowego należy zrobić również wtedy, gdy zmienia się dostawcę paliwa. Podczas przeglądu powinien zostać wyregulowany palnik i wykonana analiza spalin. Źle ustawiony palnik olejowy może spowodować dużo większe „szkody” niż palnik gazowy. Przede wszystkim szybko doprowadzi do zabrudzenia wymiennika ciepła.

Uwaga! Na przegląd jedziemy samochodem sprawnym. Podobnie powinniśmy postępować z kotłem: trzeba zrobić jego przegląd nawet, gdy nie dostrzegamy nieprawidłowości w jego pracy.
Najlepiej przed nadejściem sezonu grzewczego wezwijmy serwisanta, który sprawdzi, jak działa nasze urządzenie i ewentualnie wymieni zużyte elementy. Mamy wtedy gwarancję, że nie spotka nas niemiła niespodzianka, w najmniej oczekiwanym momencie.Kocioł gazowy po roku eksploatacji – zabrudzony wymiennik ciepła znacznie obniża sprawność urządzenia.
Autor: VAILLANT
Kocioł olejowy wymaga szczególnej opieki. Tak wygląda wnętrze kotła olejowego, który pracował bez wyregulowania palnika po zmianie dostawcy paliwa.
Autor: VAILLANT
Kocioł pracujący w warunkach jak na zdjęciu wymaga wizyty serwisanta... co kilka dni. Podczas remontu kocioł powinien nie pracować i być przykryty folią, aby do jego wnętrza nie przedostawał się kurz i pył.
Autor: VAILLANT

Gdy przyjdzie serwisant...

Zakres czynności, jakie powinien wykonać serwisant podczas przeglądu, jest inny dla urządzeń gazowych i olejowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z tych czynności.

W kotle gazowym stojącym serwisant powinien:
1. wyczyścić i sprawdzić palnik,
2. sprawdzić i wyczyścić wymiennik po stronie spalin,
3. wyczyścić ruszt i czopuch (przewód spalinowy łączący kocioł z kominem) z przerywaczem ciągu,
4. skontrolować funkcjonowanie regulatorów automatyki pogodowej, pokojowej – o ile jest,
5. sprawdzić szczelność przyłącza i automatyki gazowej,
6. skontrolować i ewentualnie poprawić nastawy mocy,
7. skontrolować wszystkie zabezpieczenia (czujnik ciągu, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zawór bezpieczeństwa) oraz naczynie ciśnieniowe,
8. odpowietrzyć kocioł,
9. gdy jest zasobnik, obowiązkowo wykonać przegląd zasobnika:
a) usunąć zanieczyszczenia z zasobnika (nie dotyczy kamienia kotłowego),
b) skontrolować stan anody ochronnej,
c) skontrolować regulatory temperatury ciepłej wody użytkowej, zaworu trójdrogowego lub pompy ładującej,
d) sprawdzić poprawność działania elementów zabezpieczających zasobnik (grupy bezpieczeństwa, zaworu zwrotnego).

Dodatkowo tylko w kotle gazowym dwufunkcyjnym:
1. skontrolować działanie priorytetu ciepłej wody użytkowej i wymienić zużyte elementy,
2. skontrolować czujnik przepływu wody grzewczej,
3. skontrolować działanie regulacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W kotle olejowym:
1. wyczyścić i wyregulować palnik zgodnie z zaleceniami producenta palnika (zdemontować palnik, sprawdzić zabezpieczenia, sprawdzić i ewentualnie wymienić dysze, skontrolować elektrody, ponownie zmontować),
2. sprawdzić i wyczyścić wymiennik,
3. sprawdzić filtr oleju,
4. wykonać analizę spalin,
5. gdy jest zasobnik, obowiązkowo wykonać przegląd zasobnika – czynności jak przy przeglądzie zasobnika kotła gazowego.

Pamiętaj, kocioł dobrze pracuje, gdy...


- w pomieszczeniu, w którym jest zamontowany, jest czyste i suche powietrze. Jeśli kurz i pył osiadają na wymienniku ciepła kotła, powodują obniżenie jego sprawności;
- jest zasilany dobrym paliwem (dotyczy to zwłaszcza kotłów olejowych), kupionym od sprawdzonego dostawcy. Paliwo nieodpowiedniej jakości może nie tylko pogorszyć efekt pracy urządzenia, ale w skrajnej sytuacji uszkodzić palnik;
- woda w instalacji jest uzdatniona. Powietrze i zanieczyszczenia zawarte w wodzie przyspieszają korozję instalacji i kotła;
- co najmniej raz w roku (na początku lub na końcu sezonu grzewczego) fachowiec z autoryzowanego serwisu zrobi jego przegląd.
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi