Czy kupować z niewykreśloną hipoteką?


Planuję kupno działki, ale w księdze wieczystej jest wpisana hipoteka zabezpieczająca kredyt bankowy na budowę domu. Wprawdzie sprzedający przedstawił dokumenty, z których wynika, że kredyt został już spłacony, ale boję się, że zapis o hipotece w księdze wieczystej może spowodować jakieś kłopoty. Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli sprzedający nie złoży wniosku o wykreślenie hipoteki, może to zrobić nabywca, ale wiąże się to z kosztami. Wprawdzie wpisanie do księgi wieczystej hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu budowlanego jest zwolnione z opłat, jednak zwolnienie to nie odnosi się już do wykreślenia takiego wpisu.
Zatem za wykreślenie hipoteki trzeba będzie zapłacić dwudziestą część wpisu stosunkowego liczonego od wartości wierzytelności (cały wpis stosunkowy wynosi maksymalnie 8% tej kwoty).
Lepiej więc postawić sprzedającemu warunek, że musi załatwić te formalności do czasu zawarcia umowy sprzedaży, albo domagać się obniżenia ceny nieruchomości o kwotę opłat, jakie trzeba będzie ponieść przy wykreślaniu hipoteki, i zażądać udostępnienia dokumentów potwierdzających wygaśnięcie hipoteki (zaświadczenia z banku o spłacie kredytu). Warunek dotyczący wykreślenia hipoteki można zapisać w umowie przedwstępnej.
Warto też wiedzieć, że samo istnienie w księdze wieczystej wpisu hipoteki, która już wygasła, nie rodzi żadnych ujemnych skutków prawnych, może jednak zniechęcać kupujących do nabycia takiej nieruchomości, dlatego przed sprzedażą właściciel we własnym interesie powinien zadbać o wykreślenie takiego wpisu.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych z 17 grudnia 1996 r. (Dz. U. nr 154, poz. 753 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi