Czy masz zdolność kredytową? Poradnik kredytowy


To podstawowa kwestia przy przyznawaniu kredytu hipotecznego. Na ocenę zdolności największy wpływ mają dochody.

Banki akceptują różne źródła dochodu, jeśli tylko mają one charakter powtarzalny, a nie czasowy, choć i tu występują pewne wyjątki.
Które źródła dochodów są najlepiej widziane przez banki i jak je udokumentować

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jest to podstawowe źródło dochodu preferowane przez banki. Jeżeli umowa jest zawarta na czas nieokreślony i od momentu jej podpisania minął już pewien czas (zazwyczaj trzy miesiące), wnioskodawca przedstawia zaświadcze-
nie o zatrudnieniu i zarobkach zawierające średni miesięczny dochód netto na przykład za ostatnie trzy miesiące. Jeśli natomiast umowa o pracę jest zawarta na czas określony, to okres od dnia złożenia wniosku do dnia zakończenia trwania tej umowy nie może być krótszy niż sześć miesięcy. Gdy ostatnio zmieniliśmy pracodawcę, a przerwa w zatrudnieniu nie była długa, bank może przyjąć do wyznaczenia zdolności kredytowej dochód z nowej umowy.
Umowa o dzieło, zlecenie, kontrakty menedżerskie. Ten rodzaj uzyskiwania dochodów też jest akceptowany przez banki. Trzeba wtedy przedstawić zaświadczenie o dochodach, ale jeśli jest to dla nas kłopotliwe, bo na przykład mamy wiele umów podpisanych z różnymi firmami, możemy okazać dotychczasowe umowy za okres ostatnich sześciu miesięcy lub rachunki czy rozliczenie PIT. Warunkiem rozpatrzenia wniosku kredytowego jest uzyskiwanie dochodu z tych źródeł od co najmniej sześciu miesięcy. Dochód z najmu bądź dzierżawy nieruchomości. Zazwyczaj jest on traktowany jako dochód dodatkowy. Tu również obowiązuje sześciomiesięczny okres uzyskiwania dochodu.
Prowadzenie działalności gospodarczej. To źródło dochodu też jest preferowane przez banki, pod warunkiem jednak, że działalność jest prowadzona nieprzerwanie przez co najmniej ostatni rok. Wyjątkiem jest tak zwane samozatrudnienie, czyli świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz firmy, w której byliśmy do tej pory zatrudnieni. Wtedy możemy się ubiegać o kredyt już po trzech miesiącach jej prowadzenia.
Oprócz dokumentów potwierdzających działalność trzeba przedstawić w banku różne dokumenty finansowe. Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych będzie to oświadczenie o wyniku finansowym, książka przychodów i rozchodów, rozliczenie PIT-36 lub PIT-36L, dla osób rozliczających się na zasadach ryczałtu – PIT-28, a na zasadach karty podatkowej – decyzja US. Niektóre banki nie wymagają zaświadczenia o niezaleganiu wobec fiskusa. Natomiast konieczne jest takie zaświadczenie z ZUS lub potwierdzenie opłacenia składek za okres ostatnich sześciu miesięcy.
Dochody uzyskiwane za granicą. Mogą być akceptowane, jeżeli wynikają z umowy o pracę lub umów pokrewnych, a nie z tytułu prowadzenia za granicą działalności gospodarczej. Minimalny okres zatrudnienia to co najmniej sześć miesięcy na czas nieokreślony, a w razie umowy na czas określony termin jej wygaśnięcia nie może być krótszy niż sześć miesięcy. Bank poprosi nas o zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę, a także o historię rachunku potwierdzającą wysokość wynagrodzenia. Formą zatrudnienia za granicą jest również kontrakt marynarski, ale tu wymaga się co najmniej dwóch lat uzyskiwania w ten sposób dochodów.
Omówione źródła dochodów nie zamykają listy form akceptowanych przez banki. Te jednak spotykamy najczęściej.
Jak bank oblicza miesięczne obciążenia kredytobiorcy
Wyliczając zdolność kredytową, bierze pod uwagę wszystkie nasze obecnie obsługiwane zobowiązania finansowe. Wpisujemy je we wniosku kredytowym. Podajemy na przykład wysokość raty kredytu gotówkowego czy limitu na karcie kredytowej. Większość tych zobowiązań jest widoczna w raporcie BIK (Biura Informacji Kredytowej), który podaje także terminowość ich obsługi. Nie mniej ważna jest ocena scoringowa, czyli punktacja ustalana na podstawie statusu zatrudnienia, wykształcenia i innych czynników charakteryzujących kredytobiorcę. Banki indywidualnie dopasowują ją do swoich wymagań. Generalną zasadą sprawdzania zdolności kredytowej jest to, że nasze dochody powinny wystarczyć na zapłatę rat kredytów obecnych i tego, o który wnioskujemy, pokrycie tak zwanego minimum socjalnego oraz stałych miesięcznych wydatków.

Jaki trzeba mieć dochód netto, żeby dostać kredyt w MultiBanku

Założenia: kredytobiorcy nie mają innych zobowiązań finansowych, a okres kredytowania wynosi 30 lat *dochody muszą dawać zdolność kredytową dla kwoty o 20% wyższej niż wnioskujemy

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi