Czy mogę zrezygnować z wykonawcy?


Zleciłem założenie w moim domu instalacji c.o. Wykonawca początkowo robił wszystko zgodnie z ustaleniami i projektem. Później zaczął na własną rękę „ulepszać” instalację. Nie przyjmuje do wiadomości moich uwag i nie chce zmienić sposobu wykonania instalacji. Twierdzi, że wie, co robi, bo się na tym zna, a ja nie. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Zastosowanie mają tu przepisy zamieszczone w art. 627-646 kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło. Zgodnie z art. 636 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie (wykonawca instalacji) wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo, co ma w tym przypadku miejsce, sprzeczny z umową – zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania, określając również stosowny termin. Jeśli po bezskutecznym upływie tego terminu postępowanie wykonawcy się nie zmieni, ma prawo od umowy odstąpić. Można również powierzyć poprawienie instalacji lub dalsze jej wykonanie innej osobie czy firmie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Jeżeli wykonawca wykonywał dzieło z powierzonego mu materiału, w przypadku odstąpienia od umowy lub powierzeniu wykonania dzieła innej osobie zamawiający może żądać zwrotu materiału lub równowartości jego wartości.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi