Czy można postawić dom na granicy dwóch działek?


Mam dwie działki położone obok siebie i chciałbym wybudować dom na ich granicy. Czy jest to dopuszczalne?

Trzeba przede wszystkim sprawdzić, jakie warunki przewiduje plan miejscowy. Jest jednak mało prawdopodobne, aby plan zagospodarowania przestrzennego (o ile taki obowiązuje) zezwalał na takie usytuowanie budynku.
Jeśli planu nie ma albo nie określa on sposobu usytuowania budynków, trzeba się będzie dostosować do przepisów techniczno-budowlanych. Według rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie jest możliwe wybudowanie domu w ten sposób, aby część była usytuowana na jednej, a część na drugiej działce. Nie ma tu znaczenia, czy działki są własnością jednej osoby, czy też mają dwóch właścicieli.
Przepisy sztywno określają odległość zabudowy od granic oraz sytuacje, kiedy można zbliżyć budynki do granicy, natomiast nie przewidują, aby obrys budynku wykraczał poza granice działki.
Takie usytuowanie stanowiłoby odstępstwo od przepisów, a na to potrzebna jest zgoda starosty i ministra infrastruktury.
Być może prościej byłoby scalić działki i z dwóch zrobić jedną. Wtedy dom można będzie wybudować na środku nieruchomości, zachowując przepisowe odległości od granic sąsiednich działek.

Podstawa prawna: § 12 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi