Czy można postawić dom w miejsce starego?

Zamierzam kupić działkę rolną z budynkiem do rozbiórki. Czy fakt, że stoi tam już budynek, gwarantuje mi, że po jego rozebraniu uzyskam pozwolenie na budowę nowego domu?
Stojące na działce zabudowania nie dają pewności, że w przyszłości można będzie na tej działce budować nowe obiekty. Decydujące znaczenie w tej kwestii mają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten może zawierać zakaz zabudowy na tym obszarze. W takiej sytuacji urząd nie wyda decyzji o warunkach zabudowy ani pozwolenia na budowę - nawet wówczas, gdyby nowy dom miał stanąć na miejscu starego budynku przeznaczonego do rozbiórki. Często zdarzają się też w planach ustalenia zezwalające wyłącznie na adaptację istniejącej zabudowy, bez możliwości lokalizacji nowych obiektów. W takim wypadku również nie ma szans na uzyskanie zezwoleń budowlanych. Dlatego przed zakupem działki trzeba koniecznie sprawdzić, jakie są ustalenia planu miejscowego, a najlepiej wystąpić do urzędu gminy o decyzję o warunkach zabudowy.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty