Czy można zatwierdzić projekt budowlany?


Chciałbym przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę domu uzyskać zatwierdzenie projektu budowlanego. Czy to możliwe?

Co do zasady projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jednak w myśl przepisów art. 34 ust. 5 Prawa budowlanego inwestor spełniający warunki niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok. Jej wydanie umożliwi inwestorowi podjęcie starań o zapewnienie finansowania inwestycji, na przykład składanie wniosków o udzielenie kredytu przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi