Czy można zmniejszyć wynagrodzenie niesolidnemu wykonawcy?

Wykonawca, któremu zleciłem budowę domu pod klucz, wykonał bardzo niechlujnie prace wykończeniowe: nierówne parkiety, krzywe i popękane ściany. Pozostała mi jeszcze do zapłaty ostatnia rata. Czy w związku z tymi wadami mogę obniżyć wysokość tej raty?

Niestety, przepisy wyraźnie określają rodzaj i kolejność roszczeń, jakie przysługują zamawiającemu w razie wadliwego wykonania robót budowlanych. Otóż, jeżeli roboty zostały wykonane wadliwie, zamawiający powinien najpierw zażądać od wykonawcy usunięcia wad, wyznaczając mu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu nie przyjmie naprawy. Trzeba to zrobić na piśmie, aby mieć dowód, że postępowaliśmy zgodnie z prawem. Równocześnie można zaznaczyć, że reszta wynagrodzenia zostanie wypłacona dopiero po usunięciu wad. Nie można natomiast od razu obniżać wykonawcy wynagrodzenia, nie czekając na usunięcie usterek. Będzie to możliwe dopiero wówczas, gdy wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie albo wady nie dadzą się usunąć. Wówczas, jeśli wady są nieistotne - można żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku (w tym wypadku obniżyć wysokość ostatniej raty) albo - jeśli wady są istotne - odstąpić od umowy.

Podstawa prawna: art. 637 Kodeksu cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi