Czy potrzebne jest pozwolenie na zbiornik?

Buduję dom jednorodzinny i jeszcze w trakcie robót ziemnych chciałbym na działce w jego pobliżu zakopać zbiornik z PVC na czystą wodę deszczową spływającą z rynien. Czy na zainstalowanie zbiornika muszę uzyskać zezwolenie budowlane z właściwego urzędu? Czy istnieje przepis, który reguluje zachowanie odległości zbiornika od granicy z sąsiadem, czy też mogę dowolnie usytuować go na swojej działce? 

W Prawie budowlanym nie wymienia się zbiornika na deszczówkę ani wśród obiektów wymagających pozwolenia na budowę, ani też na liście budowli zwolnionych z tego obowiązku. Nie ma również przepisów, które regulowałyby zasady umieszczania na działce zbiorników na deszczówkę (w tym również ich odległości od sąsiedniej działki). Jeśli jednak zamierzamy zrobić instalację do gromadzenia i wykorzystywania deszczówki we własnym domu, dobrze jest zgłosić taki zamiar w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie (gminnym lub powiatowym). Jeśli ścieki z domowej instalacji kanalizacyjnej odprowadzamy do kanalizacji, trzeba o zamiarze korzystania z deszczówki powiadomić także lokalne przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, w celu ustalenia opłaty za odprowadzane ścieki. Jeśli odprowadzamy ścieki do szczelnego zbiornika na własnej działce (szamba) wykonanie instalacji do wykorzystania deszczówki jest wyłącznie naszą sprawą i nie musimy tego nigdzie zgłaszać.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi