Czy potrzebne jest pozwolenie na zamurowanie drzwi?


Chciałbym zlikwidować dodatkowe drzwi wejściowe do pomieszczenia gospodarczego w domu. Drzwi są usytuowane w ścianie nośnej. Czy na ich zamurowanie potrzebne jest pozwolenie? Czy tak samo jest z drzwiami w ścianie działowej?

Pozwolenie jest potrzebne na wykonanie takich prac, które wiążą się ze zmianą lub wymianą elementów konstrukcyjnych budynku. Samo wypełnienie otworu w ścianie nośnej nie wiąże się z jej naruszeniem, dlatego na zamurowanie drzwi nie będzie potrzebne pozwolenie. Tak samo w przypadku zamurowania drzwi w ścianie działowej. Roboty takie można potraktować jako remont budynku, który nie wymaga wprawdzie pozwolenia, ale powinien zostać zgłoszony w starostwie. Zgłoszenia trzeba dokonać na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Przy zgłoszeniu nie składa się projektu, a jedynie opis planowanych robót oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi