Czy potrzebne pozwolenie na przemalowanie domu?

Pod wpływem mody sąsiad pomalował swój dom w kolorze pistacjowym, co całkowicie odstaje od klimatu sąsiadującej zabudowy. Czy mógł to zrobić bez zgody urzędu? Czy mogę domagać się przemalowania budynku na inny, mniej rażący kolor?

Pomalowanie elewacji domu jest traktowane jako remont i nie wymaga pozwolenia na budowę, ale pod warunkiem, że nowy kolor elewacji będzie dostosowany do kolorystki sąsiednich budynków. W takiej sytuacji wystarczy zgłosić w urzędzie gminy (lub starostwie) zamiar wykonania robót remontowych co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia.
Pozwolenie na przeprowadzenie robót remontowych jest wymagane, gdy:
- odnawiany budynek jest obiektem zabytkowym,
- remont wiąże się z przeróbką lub wymianą elementów konstrukcyjnych domu i instalacji gazowej,
- remont wpływa na zmianę wyglądu budynku w odniesieniu do otaczającej zabudowy na terenie miast.
Jeśli zatem ktoś decyduje się na radykalną zmianę kolorystyki domu, to powinien wcześniej uzyskać pozwolenie na wykonanie robót remontowych. Jeśli inwestor nie uzyskał takiego pozwolenia, to przeprowadzone roboty należy traktować jako samowolę budowlaną. O takim fakcie można powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Powinien on przeprowadzić kontrolę i ustalić, czy doszło do naruszenia przepisów budowlanych. W razie stwierdzenia samowoli organ nadzoru budowlanego orzeka na podstawie art. 48 Prawa budowlanego nakaz rozbiórki obiektu (lub jego części) wybudowanego bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia. W wypadku samowolnie przemalowanej elewacji w grę wchodziłby raczej nakaz przywrócenia poprzedniej kolorystyki domu. Niestety organy nadzoru budowlanego raczej nie chcą interweniować w takich sprawach. Kwestie estetyki i harmonii zabudowy są bowiem poza sferą orzecznictwa administracyjego, a nawet jeśli zostaną wydane stosowne decyzje, to zazwyczaj nie dochodzi do ich wyegzekwowania.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi