Czy premia gwarancyjna jest opodatkowana?

W 2000 roku zlikwidowałem książeczkę mieszkaniową. Bank wypłacił mi premię gwarancyjną w wysokości 7 tys. zł. Czy muszę uwzględnić tę kwotę w zeznaniu rocznym?

Premii gwarancyjnej nie uwzględniamy w zeznaniu rocznym. Chociaż zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wszelkie przysporzenia majątkowe powodują powstanie obowiązku podatkowego, to jednak pewne świadczenia zostały z tego wyłączone. Co prawda wśród zwolnień od podatku nie wymieniono premii gwarancyjnej wypłacanej właścicielom książeczek mieszkaniowych, ale uznaje się, że ta premia ma charakter odsetek od wkładów oszczędnościowych i dlatego jest zwolniona od podatku (na mocy art. 21 ust. 1 pkt 5 ustawy).
Stanowisko takie zostało zaprezentowane także w ciągle aktualnej interpretacji Ministerstwa Finansów z 11 sierpnia 1993 r. (nr PO 2/9-8010-0924/93): „Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem rachunków utrzymywanych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. (...) gromadzenie środków pieniężnych na książeczce mieszkaniowej jest szczególnym rodzajem oszczędzania (...). Wobec faktycznego «zamrożenia» kwot na książeczce mieszkaniowej (długotrwały okres oszczędzania) i obawy o deprecjację wkładu (...) wkłady zgromadzone na książeczkach mieszkaniowych są objęte gwarancją realnej wartości wkładów. Gwarancja ta jest zaś realizowana w formie premii gwarancyjnej w razie wzrostu ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przekraczającego wysokość oprocentowania wkładów. Faktycznie zatem premia gwarancyjna pełni rolę odsetek. Z uwagi na powyższe należy przyjąć, że kwoty otrzymane z tytułu premii gwarancyjnych są wolne od (...) podatku dochodowego”.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej (Dz. U. nr 57, poz. 259 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi