Czy przyłącze wchodzi do ulgi?


Zakończyłem budowę domu jednorodzinnego i korzystanie z ulgi budowlanej. Do tej pory ścieki odprowadzałem do szamba na mojej działce. Niedługo w ulicy zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna. Czy wydatki poniesione na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego podlegają odliczeniu w ramach ulgi remontowej?

Tak. Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi remontowej zostały wymienione w rozporządzeniu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. W myśl tego rozporządzenia za wydatki na remont i modernizację uważa się m.in. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu. Wydatki te podlegają odliczeniu, jeżeli były poniesione w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia. Z kolei wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego obejmuje m.in. remont, modernizację lub wykonanie nowych przyłączy, w tym przyłączy kanalizacyjnych.
Jeżeli więc podatnik poniósł wydatek na projekt przyłącza kanalizacyjnego – udokumentowany fakturą VAT – to nie ma przeszkód, aby skorzystał z odliczenia. W świetle przepisów rozporządzenia jest to bowiem wydatek mieszczący się w katalogu wydatków na remont i modernizację.
Warto wspomnieć, iż stanowisko, że wykonanie przyłącza budynku do sieci głównej wodociągu można uznać za modernizację budynku, przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 grudnia 1993 r. (sygn. akt SA/Ka 1073/93).

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. nr 156, poz. 788)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi