Czy trzeba cofnąć ogrodzenie?

Zgłosiłem w urzędzie zamiar budowy ogrodzenia od strony ulicy. W odpowiedzi urząd postawił warunek, że ogrodzenie musi być cofnięte o 3 m w stosunku do istniejącej linii ogrodzeń, gdyż w tym miejscu plan miejscowy przewiduje ulicę z chodnikiem. Czy muszę zastosować się do tego warunku i oddać gminie kilkadziesiąt metrów mojej działki?

Właściciel nieruchomości musi respektować ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. w zakresie przebiegu i szerokości ulic. Oznacza to, że w pasie drogowym nie można budować żadnych obiektów, w tym ogrodzeń, nawet jeśli istnieją już w tym miejscu inne ogrodzenia. Niewykluczone, że wykonano je samowolnie (bez zawiadomienia urzędu) albo wtedy, gdy nie obowiązywał jeszcze obecny plan miejscowy. Należy więc zastosować się do warunków postawionych przez urząd i cofnąć ogrodzenie.
Warto też sprawdzić, czy projektowana ulica została zaliczona w drodze uchwały rady gminy (powiatu) do dróg publicznych. Jeśli tak, to można by przeprowadzić podział nieruchomości. W takiej sytuacji działka wydzielona pod drogę publiczną przeszłaby na własność gminy (lub powiatu) w dniu, gdy decyzja zatwierdzająca podział stałaby się ostateczna. Były właściciel miałby wówczas prawo do odszkodowania za grunt przejęty pod drogę.
Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
- ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543),
- ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 71, poz. 838)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi