Czy trzeba zwrócić ulgę?


Korzystałam z dużej ulgi mieszkaniowej z tytułu wydatków poniesionych na zakup nowego mieszkania od dewelopera. Lokal ten zamierzam adaptować na prowadzenie działalności gospodarczej. Czy muszę zwrócić wykorzystaną ulgę mieszkaniową? Tak. Pomimo tego, że tak zwana duża ulga mieszkaniowa – w tym z tytułu wydatków poniesionych na zakup nowego lokalu mieszkaniowego od dewelopera – została zlikwidowana z końcem 2001 r. (z zachowaniem praw nabytych do 31 grudnia 2004 r.), nadal zachowują moc prawną przepisy zobowiązujące do jej zwrotu w określonych sytuacjach.
Stanowi o tym przepis art. 6 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 134, poz. 1509). Z przywołanego artykułu wynika, że art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po 1 stycznia 2002 r.
Zgodnie z jego treścią jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, a następnie w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy, to był i jest zobowiązany do doliczenia do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, kwoty poprzednio odliczonej z tego tytułu.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi