Czy w garażu musi być wentylacja?


W tym roku rozpoczynam budowę domu. W garażu nie zaprojektowano żadnej wentylacji. Czy to nie błąd?

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) jednoznacznie wskazuje na konieczność wentylowania garaży.
Garaż nieogrzewany powinno się wentylować poprzez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych, bocznych lub w drzwiach garażowych. Powierzchnia otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m² na każde stanowisko postojowe (§ 108, ust. 1 pkt 1).
Jeśli garaż jest ogrzewany, należy zastosować wentylację grawitacyjną. Oznacza to, że garaż powinien być wyposażony w kanał wentylacyjny wyprowadzony ponad dach.
Efektywna wysokość przewodu wentylacyjnego (odległość od kratki wentylacyjnej do wylotu komina) nie powinna być mniejsza niż 2 m. Wentylacja ta powinna zapewnić półtorakrotną wymianę powietrza na godzinę (§ 108, ust. 1 pkt 2).
Przykład. Do garażu o powierzchni 20 m² i wysokości 2,40 m należy doprowadzić (i usunąć) 72 m³/h powietrza (1,5 x 20 m² x 2,4 m). Powietrze doprowadza się przez otwory nawiewne w drzwiach garażowych lub ścianach.

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty