Czy wiesz, że...Piece i kotły


Praktyczne porady.

...im lepszy kocioł, tym lepszy musi być komin. Tradycyjne kominy murowane dobrze współpracowały z kotłami na węgiel i koks, które działały bez przerwy i wytwarzały dużo spalin o wysokiej temperaturze, a co za tym idzie, mogły stosunkowo szybko ogrzać komin o dużej akumulacyjności cieplnej. W stale ogrzewanym kominie ze spalin nie wykraplała się para wodna.
Nowoczesne kotły na gaz czy olej pracują cyklicznie, włączając się kilka razy na dobę. Ich spaliny mają o wiele niższą temperaturę, dlatego ściany tradycyjnego komina nigdy nie nagrzeją się do temperatury wyższej od temperatury punktu rosy. W „zimnym” kominie będzie się stale wykraplała para wodna, która łącząc się ze związkami siarki zawartej w spalinach, tworzy kwas siarkowy wnikający w mur i powodujący jego niszczenie.

...dobrze zwymiarowany komin stalowy nagrzeje się na całej długości do temperatury wyższej od temperatury punktu rosy już po mniej więcej dwóch minutach od rozruchu zimnego kotła.

...funkcją komina, oprócz usuwania spalin, jest też wytworzenie siły powodującej napływ do paleniska świeżego powietrza potrzebnego w procesie spalania. Ciąg kominowy sprawia, że w pomieszczeniu powstaje podciśnienie zasysające powietrze z zewnątrz. Dlatego do prawidłowego działania kotła oprócz poprawnie zaprojektowanego i wykonanego komina potrzebne są odpowiednie otwory umożliwiające dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym jest zamontowany. W pomieszczeniach z kotłem na gaz ziemny lub olej przekrój przewodu wentylacyjnego nawiewnego powinien mieć powierzchnię co najmniej 200 cm² i znajdować się nie wyżej niż 30 cm nad podłogą. Najlepiej, jeśli jest wykonany w postaci tak zwanej zetki.


Przez otwór nawiewny zrobiony w ścianie zewnętrznej powietrze przepływa w sposób niekontrolowany – do wnętrza kotłowni albo na zewnątrz.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
„Zetkę” najlepiej wykonać podczas budowy, wewnątrz ściany, wtedy widoczne pozostają tylko kratki zewnętrzna i wewnętrzna.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

...ciąg kominowy musi być tym większy, im większe są opory przepływu spalin w kominie. Opory te są z kolei tym większe, im mniejsza jest powierzchnia przekroju komina, im więcej razy komin zmienia kierunek (im więcej ma załamań) bądź przekrój, na przykład z okrągłego na prostokątny. Większe opory przepływu są w kominach o przekroju prostokątnym (zawirowania w narożnikach) niż w kominach okrągłych oraz w ceramicznych (chropowatość powierzchni) niż w stalowych.

...ciąg kominowy mierzony jest w paskalach (Pa) i zależy od różnicy temperatury spalin i temperatury powietrza otaczającego komin, a także od wysokości komina. Temperatura spalin jest dla każdego kotła wielkością charakterystyczną, zależną od jego konstrukcji i stosowanego w nim paliwa. Na temperaturę otoczenia nie mamy wpływu, zatem tylko przez zmiany wysokości komina możemy zmieniać siłę ciągu kominowego. Aby komin nie musiał być zbyt wysoki, trzeba się postarać, aby opory przepływu były jak najmniejsze. Minimalna wysokość komina do kotła gazowego wynosi 4 m, do olejowego 5 m.

Przewód kominowy musi być prowadzony pionowo. Dopuszczalne odchylenie od pionu nie może przekraczać 30° i być dłuższe niż 2 m.
Autor: KOMIN-FLEX

...skrócenie poziomego odcinka komina pozwala zmniejszyć opory przepływu. Aby spaliny były usuwane przez komin, ciąg kominowy musi być większy niż suma spadków ciśnienia na wszystkich elementach powodujących opór przepływu.Autor: KOMIN-FLEX

...zła izolacja komina, a tym bardziej jej brak, powoduje ochłodzenie spalin i związane z tym zmniejszenie ciągu kominowego.

...wiatr ma bardzo duży wpływ na działanie komina. W zależności od jego kierunku i siły ciąg kominowy może się zwiększyć bądź zmniejszyć nawet o kilkadziesiąt paskali, co może doprowadzić do odwrócenia kierunku przepływu spalin w kominie, a co za tym idzie, do wydostawania się dymu do pomieszczeń. Aby tego uniknąć, stosuje się odpowiednie zakończenia kominów.Silne opadające wiatry mogą zamykać wylot komina.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Wiatr może utrudniać wydostawanie się spalin z komina niekorzystnie usytuowanego względem drzewa...
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
...albo wysokiego budynku stojącego w sąsiedztwie.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi