Czym napełnić instalację c.o.?

Chciałbym uchronić instalację centralnego ogrzewania przed korozją. Czy warto w tym celu napełnić ją wodą destylowaną?

Trwałość instalacji centralnego ogrzewania zależy w znacznej mierze od jakości wody. Korozyjność wody związana jest z odczynem pH, zawartością tlenu i jonów agresywnych. Woda w instalacjach c.o. powinna mieć odczyn pH powyżej 8. Takie wymagania spełnia na przykład woda ciepłownicza.
Woda destylowana nie nadaje się do napełniania instalacji, ponieważ jej odczyn pH po pewnym czasie osiągnie wartość poniżej 7, co oznacza odczyn kwaśny. Będzie zatem korozyjna w stosunku do elementów instalacji wykonanych ze stali, aluminium i miedzi.
Najprościej jest napełniać instalację wodą wodociągową, ponieważ spełnia ona wymagania jakości wody do picia, jej odczyn pH ma wartość powyżej 6,5, a wymagany pH = 8,0 osiągany jest z czasem samoistnie.
Do wody instalacyjnej można dodać inhibitory korozji, które opóźnią proces korozji, ale tylko takie, które mają Aprobatę Techniczną COBRTI Instal. Trzeba także przestrzegać zaleceń producenta systemu.
Aby instalacja służyła długo, warto zadbać o jej szczelność. Im mniej ubytków wody w instalacji, tym mniejsza ilość świeżej wody uzupełniającej, co oznacza mniejszą ilość tlenu wprowadzanego do systemu. Dlatego wszelkie usterki trzeba usuwać jak najszybciej, a na okres remontu opróżniać tylko tę część instalacji, która jest niezbędna do wykonania naprawy. Wodę usuwaną z instalacji warto przechować i po wykonaniu prac remontowych wlać z powrotem do układu.
Zaleca się wykonywanie układów zamkniętych, a nie otwartych.
Z takich instalacji nie odparowuje woda, więc jej ubytki są znacznie mniejsze. Norma PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania jakości wody” określa wielkość ubytków wody w ciągu roku. Dla systemu zamkniętego wynoszą one 5% całkowitej ilości wody w instalacji, zaś dla otwartego – 10%.
Nie należy także opróżniać instalacji c.o. z wody po zakończeniu sezonu grzewczego. Instalacja raz napełniona wodą podczas próby ciśnieniowej powinna pozostać w takim stanie jak najdłużej.
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi