Deszczówka do podlewania


W domu letniskowym już od kilku lat zbieram wodę deszczową do beczki zakopanej w ogrodzie, żeby potem podlewać nią rośliny. Pomyślałem więc, że w domu, w którym mieszkam na stałe, mógłbym również to robić, jednak nie w tak prymitywny sposób. Słyszałem, że można wykonać całą instalację i używać deszczówki nie tylko do podlewania, ale także na przykład do spuszczania wody w toalecie.

Zamiar wykorzystania wody deszczowej często jest podyktowany względami ekonomicznymi. Zdarza się także, że wymóg zbierania wody deszczowej jest nakazany w wydanych przez lokalny urząd warunkach zagospodarowania terenu. Skoro trzeba ją gromadzić, to zamiast wywozić, można wykorzystać ją do rozmaitych celów. Naturalnym sposobem zagospodarowania wody deszczowej jest wykorzystanie jej do podlewania trawników i roślin ogrodowych. Można jednak pójść dalej i zbudować specjalną instalację, którą woda deszczo­wa będzie tłoczona do domu. Deszczówka nie nadaje się wprawdzie do picia, ale może być używana do spłukiwania toalet, prania, mycia samochodu, sprzątania i innych podobnych prac w gospodars­twie domowym. Można nią z powodzeniem zastąpić ponad 45% wody wodociągowej zużywanej w domu (jedna osoba zużywa od 80 – bardzo oszczędnie – do mniej więcej 140 l wody dziennie). Jak to zrobić i czym się kierować przy budowie takiej instalacji?

Zbiornik na deszczówkę w domu


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Zbiornik na deszczówkę zakopany na działceAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ile wody da się zebrać

Woda jest pozyskiwana głównie z dachu domu (najlepiej, gdy jest pokryty dachówką), ale także z tarasu czy balkonu. Im większa powierzchnia, tym więcej wody można wyłapać. Przeciętnie przyjmuje się wskaźnik 30 l deszczu na sekundę jego trwa-nia i na hektar powierzchni.
Z dachu o powierzchni około 100 m2 w ciągu deszczu trwającego 20 minut można zebrać około 360 l wody. Zbieranie wody z dachów przykrytych elementami chorobotwórczymi, takimi jak płyty azbestowo-cementowe (tak zwany eternit), jest zabronione. Również dachy w okolicach zadrzewionych nie są najlepszym źródłem dodatkowej wody ze względu na duże zanieczyszczenie igłami i liśćmi.

Jak ją przechowywać

Woda powinna być gromadzona w nieprzezroczystymzbiorniku umieszczonym w chłodnym miejscu, na przykład pod ziemią lub w piwnicy (bez dostępu naturalnego światła, które sprzyja rozwojowi glonów w wodzie). Wielkość zbiornika jest funkcją wielkości dachu (czyli potencjalnej ilości zbieranej wody) oraz zapotrzebowania na nią. Orientacyjnie przyjmuje się 1 m3 objętości zbiornika na każde 25 m2 powierzchni, z której woda jest zbierana. Zbiornik powinien być podłączony przez zasyfonowany przelew do systemu rozsączania lub kanalizacji (aby możliwe było przejęcie nadmiaru wody po jego zapełnieniu). Jeśli zbiornik na deszczówkę jest zakopany na działce, przewody doprowadzające do niego wodę (ze względu na jej korozyjne właściwości powinny być z tworzywa sztucznego) układa się w gruncie, poniżej strefy przemarzania, z niewielkim spadkiem w kierunku zbiornika. Wylot przewodu należy umieścić przy dnie zbiornika.
Jak filtrować
Woda deszczowa wydaje się być dość czysta, ale zwykle zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia, dlatego zanim dotrze do zbiornika, powinna być przefiltrowana. Grubsze zanieczyszczenia, na przykład liście i igły z drzew, można wyłapywać za pomocą koszy wkładanych do otworu rury spustowej. Do usuwania drobniejszych jest potrzebny filtr na wlocie do zbiornika w postaci metalowego sitka o średnicy oczek nie większej niż 0,2 mm.
Aby woda wypływała pod odpowiednim ciśnieniem, w instalacji należy przewidzieć hydrofor.

Jak zasilać instalację
Do odbiornika zasilanego deszczówką (na przykład spłuczki) powinna być niezależnie doprowadzona również woda wodociągowa. Normalnie do spłukiwania będzie używana uzdatniona woda deszczowa, a gdy jej zabraknie – woda z wodociągu. Przełączanie na zasilanie wodą wodociągową może być ręczne lub automatyczne. Trzeba przy tym pamiętać, że tych systemów nie wolno łączyć bezpośrednio (należy wykorzystać zawory antyskażeniowe pełniące również rolę zaworów zwrotnych).
Czy zgłaszać zamiar zrobienia instalacji

W Prawie budowlanym są wymienione obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, i takie, które są z tego obowiązku zwolnione. Zbiornika na deszczówkę nie ma ani w jednej, ani w drugiej grupie. Nie ma też przepisów określających zasady umieszczania takich zbiorników na działce, na przykład wymaganej odległości od sąsiedniej działki. Warto jednak zgłosić zamiar zrobienia instalacji do wykorzystywania deszczówki w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie, a jeśli ścieki z domu są odprowadzane do kanalizacji, również powiadomić lokalne przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w celu ustalenia opłaty za ich odprowadzanie.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi