Do kogo się zwrócić o usunięcie drzew z ulicy?


Na ulicy przyległej do mojej działki, w odleglości trzech, czterech metrów od domu, rosną drzewa. Spadające gałęzie zaśmiecają dach i niszczą pokrycie, natomiast korzenie uszkadzają izolację fundamentów, powodując ich zawilgocenie. Czy można się do kogoś zwrócić z prośbą o ich wycięcie?

W takiej sytuacji należy poprosić zarządcę drogi o przycięcie konarów i korzeni drzew rosnących przy ulicy albo nawet o ich usunięcie. Do jego obowiązków należy bowiem między innymi utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Jeśli drzewa wymagają wycięcia, zarządca drogi powinien się zwrócić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodę na ich wycinkę. Właściciel nieruchomości sąsiadującej z drzewami niestety nie może tego zrobić we własnym zakresie. Zarządca drogi ponosi też odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez opadające gałęzie lub korzenie niszczące budynek na sąsiedniej działce. (bs)
Podstawa prawna:
- ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn zm.)

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi