Działka z rozpoczętą budową

Zamierzam kupić działkę z rozpoczętą budową. Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?

Przede wszystkim należy sprawdzić stan prawny nieruchomości w księdze wieczystej, zwracając szczególną uwagę, czy nie jest ona obciążona hipoteką (w dziale IV księgi). Jeśli bowiem budowa odbywa się na kredyt, to najczęstszym sposobem zabezpieczenia wierzytelności banku jest hipoteka na nieruchomości. Oprócz tego należy zażądać od sprzedającego okazania wszelkich dokumentów dotyczących budowy, a przede wszystkim pozwolenia na budowę, projektu i dziennika budowy. Uważne zapoznanie się z tymi dokumentami pozwoli ocenić, czy budowa była dotąd prowadzona zgodnie z otrzymanym pozwoleniem i zatwierdzonym projektem. Warto pamiętać, że jeśli dotychczasowy inwestor dokonał istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu bez zmiany pozwolenia na budowę, to ewentualny nabywca może mieć poważne problemy w razie wykrycia tych zmian przez nadzór budowlany, a także przy zgłaszaniu budynku do użytkowania.
Jeśli chcemy kontynuować budowę zgodnie z pozwoleniem i według zatwierdzonego projektu, to dobrze byłoby uzgodnić ze sprzedającym i notariuszem, że w akcie notarialnym znajdzie się oświadczenie sprzedającego, że zgadza się na przeniesienie pozwolenia na budowę na nabywcę. Trzeba też dokładnie zbadać stan wykonanych robót budowlanych, najlepiej z pomocą fachowca.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi