Fundamenty w glinianym szalunku.


Niedługo rozpocznę budowę domu. Moja działka jest gliniasta. Czasami jednak wyraźnie wzrasta poziom wody gruntowej i robi się mokro. Zastanawiam się nad zrobieniem ścian fundamentowych z betonu lanego bezpośrednio w grunt, bez deskowania. Czy uda mi się posadowić budynek w taki nietypowy sposób?
Budowanie na glinie nie należy do łatwych zadań. W trakcie robienia wykopów będą się pojawiać trudności. Wysoka woda gruntowa też nie ułatwi pracy. Przy zachowaniu odpowiednich reguł jest to jednak możliwe.


Glina zamiast deskowania
W przypadku wykonywania ław i ścian fundamentowych bezpośrednio w gruncie gliniastym, wykop należy jak najszybciej wyłożyć folią, aby uchronić go przed opadami. Folia nie dopuści też do mieszania się świeżej masy betonowej z gruntem. Tak budowane fundamenty nie mogą być zbyt szerokie, co najwyżej 40 cm. Można je robić jedynie pod budynkami parterowymi. Część ściany fundamentowej wystającą ponad poziom terenu należy wykonać w tradycyjnym deskowaniu lub wymurować ją z bloczków betonowych. Takie fundamenty warto zazbroić podłużnie w dolnej części prętami o średnicy 12 mm. W ten sposób zwiększymy ich wytrzymałość na zginanie. Fundamenty tego typu powinny być posadowione poniżej głębokości przemarzania gruntu (w województwie mazowieckim – 1 m), a do ich budowy trzeba zastosować beton klasy minimum B20. Wyjątkowo szczelna izolacja
Izolacja wodochronna zawsze jest konieczna. Jeżeli jej brakuje, to z gruntu do ścian przenika woda, powodując ich stałe zawilgocenie. Wilgotne fundamenty ulegają korozji. Szybko niszczeją – zwłaszcza na skutek zamarzania wody w sezonie zimowym, gdy kryształki lodu rozsadzają beton. Izolację można pominąć jedynie w przypadku, gdy fundamenty robimy z betonu wodoszczelnego, ale wtedy trzeba spełnić jeszcze kilka dodatkowych warunków. Jeśli woda gruntowa jest poniżej poziomu posadowienia fundamentów, to zastosowana do ochrony wykopu gruba folia z powodzeniem może też pełnić funkcję hydroizolacji pionowej ścian. Dodatkowo od strony zewnętrznej przed betonowaniem warto ułożyć folię kubełkową, której zadaniem będzie ochrona folii izolującej przed uszkodzeniami. Zastosowanie izolacji poziomej ścian parteru zabezpieczy je przed ewentualnym podciąganiem wody, w przypadku gdyby izolacja fundamentów okazała się nieszczelna.
Czy drenaż pomoże
Jeżeli grunt jest gliniasty, to zastosowanie drenażu ma sens jedynie wówczas, gdy płynąca nim woda skierowana będzie wprost do specjalnych studzienek chłonnych, z których może powoli rozsączyć się do gruntu. W przeciwnym wypadku, gdy doły chłonne wykonane są w glinie, wkrótce się przepełnią i drenaż przestanie działać. W skrajnym przypadku można zamontować pompy w dołach chłonnych i odpompowywać nadmiar wody, jednakże nie zawsze ma to uzasadnienie techniczne i ekonomiczne. Jeśli działka jest pochylona, możliwe jest również wyprowadzenie wody na teren niżej położony lub do kanalizacji deszczowej, jeżeli takowa jest na działce. Gdy nie stosujemy drenażu, w przypadku posadowienia budynku na gruntach gliniastych ważne jest, aby teren wokół budynku kształtować ze spadkiem od budynku, tak aby odprowadzić wodę opadową daleko od ścian fundamentowych. Jeśli zasypujemy fundamenty, ważne jest również odpowiednie zagęszczenie gruntu zasypowego.
Kłopoty z ociepleniem

Zarówno ściany fundamentowa, jak i podłoga na gruncie powinny zostać solidnie ocieplone. Do izolacji termicznej podłogi powinny wystarczyć płyty styropianowe o grubości 10 cm. Ocieplenie ściany fundamentowej musi być zagłębione przynajmniej 0,5 m poniżej terenu i 1 m względem dolnego poziomu izolacji cieplnej podłogi. Aby je zrobić, trzeba odkopać fundament, usunąć folię, zrobić izolację z masy bitumicznej i przykleić płyty polistyrenu ekstrudowanego. Jest to kłopotliwe i wypacza ideę robienia takich fundamentów.

Izolacja fundamentów robionych bezpośrednio na budowie1 Izolacja ścian fundamentowych
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
2 Izolacja podłogi na gruncie
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi