Gdy projekt ma wady

Zleciłem budowę firmie, która dostarczyła projekt budowlany, przeprowadziła wszystkie procedury prawne i wybudowała dom. W pierwszych tygodniach użytkowania okazało się, że dom ma wady. Zdaniem właściciela firmy są one spowodowane złym projektem. Właściciel firmy odsyła mnie do architektów, których nie widziałem na oczy. Od kogo mam dochodzić roszczeń?

W takiej sytuacji za wady wybudowanego domu odpowiada wykonawca, z którym klient podpisał umowę. Jeśli wykonawca we własnym imieniu zamawiał projekt, to tylko on - jako strona umowy - może dochodzić roszczeń od architekta z tytułu rękojmi za wady projektu. Nie ma to jednak żadnego wpływu na odpowiedzialność wykonawcy względem klienta. Niepotrzebnie więc odsyła klienta do architektów.
Wszelkie roszczenia trzeba więc zgłaszać do wykonawcy, który nie może powoływać się na błędy w projekcie. Skoro sam dostarczył projekt, to odpowiada również za wady konstrukcyjne, spowodowane niewłaściwym zaprojektowaniem budynku. Nabywca domu może w ramach rękojmi zażądać od przedsiębiorstwa budowlanego usunięcia wad lub obniżenia ceny, a w ostateczności odstąpić od umowy, jeśli wykonawca nie usunie wad.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi