Gdy runie ogrodzenie

Moja działka przylega do prywatnej drogi. Sąsiad, wyrównując poziom tej drogi, obniżył ją w ten sposób, że moje ogrodzenie znalazło się na skarpie o wysokości około 1 m. Obawiam się, że w razie ulewnego deszczu ogrodzenie może runąć. Czy mogę domagać się, aby sąsiad umocnił tę skarpę?

Oczywiście ma Pan prawo zażądać od właściciela drogi, aby zabezpieczył skarpę przed osunięciem. Nie wolno bowiem dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby groziło to nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia. Osoba, której dobra zostały takim działaniem zagrożone, może domagać się zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Gdyby na skutek wykonania robót ziemnych doszło do jakichś zniszczeń, na przykład do zawalenia ogrodzenia, poszkodowany może żądać naprawienia szkody.

Podstawa prawna: art. 147 Kodeksu cywilnego

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty