Gdzie może stać murowany grill?

Czy murowany grill (z zadaszeniem) można wybudować w dowolnym miejscu działki, nie bacząc na odległość od granicy z sąsiadem? Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Murowany grill jest obiektem architektury ogrodowej, nie wymaga więc pozwolenia na budowę. Jednak zamiar wykonywania robót budowlanych należy zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Organ ten ma obowiązek sprawdzić, czy grill nie będzie powodował m.in. pogorszenia stanu środowiska lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jeśli organ nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, można przystąpić do budowy grilla w wybranym miejscu. W przepisach nie określa się minimalnej odległości takich obiektów od granic sąsiednich działek.

Podstawa prawna: art. 29 i 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi