Gdzie postawić dom?

Wybudowałem dom na działce położonej na stoku wzgórza. Sąsiad również zamierza rozpocząć budowę dokładnie naprzeciwko mojego budynku. Jego działka jest na tyle duża, że mógłby usytuować budynek w innym miejscu, tak aby domy "mijały się". Jakie przepisy regulują usytuowanie budynku?

O sposobie usytuowania budynku na działce decyduje przede wszystkim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Może on określać linie zabudowy, a nawet wskazywać dokładnie miejsce usytuowania budynku na działce. Jednak tak szczegółowe ustalenia są rzadkością, zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych.
Jeśli plan nie zawiera w tych kwestiach szczegółowych ustaleń, właściciel może wybudować dom w dowolnym miejscu, musi jedynie zachować minimalne odległości zabudowy (3 lub 4 m od granicy działki), określone w przepisach techniczno-budowlanych.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r., nr 15, poz.139), rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r., nr 15, poz. 140 z późn. zm.).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi