Gdzie postawić śmietnik?

Czy przy ogrodzeniu od strony ulicy mogę wykonać niewielką wiatę, pod którą będą ustawione pojemniki na śmiecie? Czy muszę uzyskać na to pozwolenie?

Zadaszoną osłonę nad pojemnikami na śmiecie można potraktować jako obiekt małej architektury. Na jej wybudowanie nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale zamiar budowy trzeba zgłosić w odpowiednim urzędzie (gminie lub starostwie). Do wykonania robót można przystąpić, jeśli urząd w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu. Z pewnością nie będzie żadnych problemów, jeśli zachowamy określone w przepisach odległości. Otóż na terenach zabudowy jednorodzinnej odległość zadaszonych osłon lub pomieszczeń z pojemnikami na śmiecie powinna wynosić co najmniej 3 m od okien i drzwi budynków mieszkalnych oraz co najmniej 2 m od granicy z sąsiednią działką. Śmietniki mogą być też usytuowane przy granicy sąsiedniej działki, jeśli będą się stykały z takimi samymi urządzeniami na działce sąsiada. Można je też ustawić przy ogrodzeniu od strony ulicy.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 140 z późn. zm.)
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi