Grzejniki nad grzejnikami. Przegląd grzejników stalowych płytowych

O grzejnikach stalowych płytowych bez zbytniej przesady można powiedzieć, że zawojowały rynek. Drabinkowym ustępują pola jedynie w wilgotnych pomieszczeniach, aluminiowym – czasem w instalacjach modernizowanych.

Do instalacji pompowych i zamkniętych

Grzejniki stalowe płytowe przeznaczone są do pracy w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania wyposażonych w pompę obiegową. Wyjątkowo mogą być montowane również w małych instalacjach grawitacyjnych, ale ze względu na znaczne opory przepływu nie jest to rozwiązanie polecane. Podobnie jak montowanie ich w instalacjach otwartych, w których z uwagi na ciągły kontakt wody z powietrzem atmosferycznym żywotność grzejników znacznie się skróci.
Jeśli instalacja centralnego ogrzewania będzie zamknięta, może być wykonana ze stali (czarnej, nieocynkowanej), z miedzi lub tworzywa sztucznego, ale odpornego na przenikanie tlenu z powietrza do wnętrza instalacji (czyli z tak zwaną barierą antydyfuzyjną).
W instalacjach otwartych z miedzi należy stosować inhibitory korozji zapobiegające przyspieszonemu niszczeniu grzejników na skutek korozji elektrochemicznej.

Uwaga! Z instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi nie powinno się spuszczać wody bez poważnego powodu (na przykład konieczności naprawy).
Ubytki wody w instalacjach zamkniętych zgodnie z wymogami normy nie powinny w ciągu roku być większe niż 5% jej objętości, a w instalacjach otwartych – 10%. Częste uzupełnianie wody w instalacji skraca żywotność grzejników stalowych – wraz ze świeżą wodą do instalacji dostaje się tlen będący główną przyczyną ich korodowania.

Grzejniki stalowe płytowe można montować w instalacjach zasilanych przez kotły: gazowe, olejowe, elektryczne lub na paliwa stałe albo przez wymiennikowe węzły cieplne. Temperatura w instalacji nie może przekraczać 110°C, ciśnienie – 0,6-1,3 MPa – takie są dopuszczalne parametry pracy grzejników różnych producentów.Płyty grzejne większości grzejników stalowych płytowych są karbowane.
Autor: VIESSMANN
Jeśli zależy nam na eleganckim wyglądzie grzejników, możemy wybrać droższe modele z gładką płytą grzejną lub gładką osłoną na karbowanej płycie.
Autor: PURMO
Pod oknem dachowym, na niskiej ściance kolankowej, można zainstalować grzejnik o wysokości 30 cm. Ze względu na wielkość zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu może się okazać konieczne wybranie modelu trzypłytowego.
Autor: Andrzej Szandomirski

Do instalacji nowych i modernizowanych

Do nowych instalacji grzejniki stalowe płytowe są wybierane najchętniej ze wszystkich znanych typów grzejników. Dobrze pracują, gdy temperatura wody zasilającej jest niewysoka. To ważna cecha, zwłaszcza że ze względów technicznych (wytrzymałość materiałów), higienicznych i ekonomicznych coraz częściej instalacje centralnego ogrzewania są projektowane jako niskotemperaturowe. Niewielka bezwładność, którą grzejniki zawdzięczają małej pojemności wodnej, sprzyja ich współpracy z urządzeniami automatycznej regulacji, w jakie coraz częściej są wyposażane nowe instalacje centralnego ogrzewania. Znacznie szybciej niż żeliwne reagują na sygnały z urządzeń sterujących (szybciej stygną, gdy temperatura w pomieszczeniu robi się zbyt wysoka i szybciej się nagrzewają, gdy spadnie poniżej zadanej wartości).
Moc grzejników powinien obliczyć projektant instalacji, uwzględniając straty ciepła przez przegrody (ściany, okna, dach) oraz straty na wentylację, czyli ogrzanie powietrza wentylacyjnego. Jeśli nie ma projektu, taka sytuacja najczęściej zdarza się przy modernizacji starej instalacji, można ją także określić w sposób przybliżony na podstawie jednostkowego zapotrzebowania na ciepło dla domu, które wynosi od 60 W/m2 – w domach nowych dobrze ocieplonych – do nawet 200 W/m2 – w starych, zimnych, niespełniających wymagań obowiązujących przepisów.


Grzejnik ma cztery króćce przyłączeniowe. W niewykorzystany górny wkręca się odpowietrznik...
Autor: Krzysztof Zasuwik
...w dolny – korek zaślepiający.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Do pokoi – tak, do łazienek – raczej nie

Grzejniki stalowe płytowe można instalować w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i innych, ale o normalnej wilgotności.
Większość producentów zastrzega, że standardowo wykonanych grzejników (takich, które nie zostały w sposób szczególny zabezpieczone przed korozją) nie powinno się montować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, zaliczając do nich także łazienki. Niestety, wielu projektantów nie przestrzega tej zasady, co grozi przedwczesnym zniszczeniem grzejnika.

Zasilane z boku lub od dołu

Grzejniki mogą być zasilane z boku lub od dołu zależnie od sposobu rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania.
Do instalacji prowadzonych tradycyjnie – w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian, a więc często podczas remontów – instalowane są grzejniki zasilane z boku.
Do instalacji rozprowadzanych w podłodze wychodzących z podłogi lub prowadzonych w podłodze albo w ścianie i wychodzących ze ściany pod grzejnikiem zwykle podłącza się grzejniki zasilane od dołu.Grzejniki typu C – z podłączeniem z boku – montuje się do instalacji prowadzonej w ścianie lub po wierzchu.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Grzejniki typu V – z podłączeniem od dołu – można wygodnie zamontować do instalacji wyprowadzonej z podłogi...
Autor: PURMO
...lub ze ściany pod grzejnikiem. Ten ostatni sposób podłączenia jest bardziej estetyczny i umożliwia swobodne sprzątanie podłogi pod grzejnikiem.
Autor: VIESSMANN

Dopasowane do miejsca

Nie za wysokie i nie za niskie. Wymiary grzejników – najpierw wysokość, a potem długość – ustala się po wcześniejszym określeniu ich mocy. Najpopularniejsze są grzejniki o wysokości 60 cm, bo takie mieszczą się pod zamontowanym na standardowej wysokości parapetem. Warunkiem prawidłowej pracy grzejnika jest pozostawienie co najmniej 10-centymetrowej odległości między górną krawędzią grzejnika i parapetem oraz dolną krawędzią i podłogą.

Nie za krótkie i nie za długie. Zwykło się uważać, że grzejnik najlepiej prezentuje się pod parapetem, jeśli jest od niego krótszy o 20-30 cm. Nic się jednak nie stanie, jeśli z jakichś powodów zdecydujemy się na dłuższy, chyba że pod oknem jest wnęka i dłuższy grzejnik (wraz z głowicą zaworu termostatycznego) po prostu się w niej nie zmieści.
Grzejniki dłuższe niż 2 m warto podłączyć do instalacji w sposób inny niż standardowo.


Długi grzejnik można podłączyć siodłowo, czyli przewód zasilający do dolnego króćca z jednej strony, powrotny również do dolnego – z drugiej strony. Grzejnik podłączony w ten sposób powinien mieć moc o blisko 10% większą niż wyliczona dla danego pomieszczenia.
Autor: Piotr Mastalerz
Grzejniki zwykle są sprzedawane z kompletem zawieszeń i kołków rozporowych innym dla grzejników typu V i innym dla grzejników typu C.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Płaskie, lekkie, estetyczne


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Podobne, ale nie takie same

Grzejniki stalowe płytowe różnych producentów z wyglądu są do siebie bardzo podobne. W rzeczywistości jednak różnią się:
- ciężarem, który jest tym większy, im większa jest grubość blachy, z której je wykonano. Teoretycznie gruba blacha to duża wytrzymałość, ale liczy się też, może nawet bardziej, zabezpieczenie antykorozyjne;
- wymiarami – grzejniki płytowe są produkowane w kilku wysokościach (od 30 do 90 cm) i różnych długościach zależnie od mocy;
- mocą przy zbliżonych wymiarach;
- ceną.

11, 22, 33... – jak rozszyfrować oznaczenie grzejnika?

Typ grzejnika płytowego oznaczony jest dwucyfrowym symbolem. Pierwsza cyfra odpowiada liczbie płyt, z których jest on zbudowany, druga – liczbie ożebrowań.
Zdarza się, że oprócz dwucyfrowego symbolu producent podaje także literę – najczęściej jest to pierwsza litera handlowej nazwy grzejnika (na przykład K – Kompakt, I – Integral, C – Purmo C). Literą V zwykle oznaczana jest wersja z możliwością podłączenia od dołu – z wbudowanym przewodem przyłączeniowym i zaworem regulacyjnym.
Oprócz symbolu podawane są też wymiary grzejnika w milimetrach – jako pierwsza wysokość, następnie długość.
Przykład: C11/600/1000 to grzejnik z serii C, jednopłytowy, z pojedynczym ożebrowaniem, o wysokości 60 cm i długości 100 cm, 22KV/400/600 to grzejnik z serii K, dwupłytowy, z podwójnym ożebrowaniem, z możliwością podłączenia od dołu (ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym), o wysokości 40 cm i długości 60 cm.Grzejnik jednopłytowy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Grzejnik dwupłytowy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Grzejnik trzypłytowy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Grzejnik jednopłytowy przekazuje do pomieszczenia więcej ciepła niż dwu- lub trzypłytowy o tej samej mocy (więcej ciepła oddaje w drodze promieniowania). Ma grubość około 6 cm, więc zajmuje najmniej miejsca pod parapetem (około 9 cm).


Typ 10 jednopłytowy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Typ 11 jednopłytowy z ożebrowaniem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Grzejniki dwupłytowe instaluje się najczęściej, również zamiast żeliwnych członowych, podczas modernizacji centralnego ogrzewania. Mają większą moc niż jednopłytowe o tych samych wymiarach, ale uwaga, nie dwukrotnie! Moc drugiej płyty jest o mniej więcej 30% mniejsza niż pierwszej, bo część ciepła nie trafia do pomieszczenia, tylko jest odbijana przez pierwszą płytę.
Grubość grzejników dwupłytowych wynosi około 10 cm, zatem i odległość frontu grzejnika od ściany będzie większa niż w wypadku grzejnika jednopłytowego (wyniesie około 13 cm).


Typ 20 dwupłytowy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Typ 21 dwupłytowy z pojedynczym ożebrowaniem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Typ 22 dwupłytowy z podwójnym ożebrowaniem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Grzejniki trzypłytowe instaluje się w domach jednorodzinnych tylko wyjątkowo, ze względu na jeszcze mniej korzystne niż w dwupłytowych przekazywanie ciepła do pomieszczenia i większą od nich grubość (od 15 do 17 cm).


Typ 30 trzypłytowy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Typ 33 trzypłytowy z potrójnym ożebrowaniem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Montujemy grzejniki


Dobrze. Zasilenie powinno być podłączone do górnego króćca z jednej strony grzejnika, powrót do dolnego z tej samej strony.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Źle. Podłączenie zasilenia do dolnego króćca, a powrotu do górnego spowoduje zmniejszenie mocy grzejnika nawet o 50%.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiDobrze. Jeśli długość grzejnika czterokrotnie przekracza jego wysokość lub jest większa niż 2 m, powinno się go podłączyć krzyżowo: zasilenie do górnego króćca z jednej strony grzejnika, powrót – do dolnego z przeciwnej strony.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Źle. Odwrotne podłączenie zasilenia długiego grzejnika może zmniejszyć moc grzejnika do 50%.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiDobrze. Przewód zasilający powinien być zawsze podłączony do króćca bardziej oddalonego od krawędzi grzejnika, przy której się znajduje, powrotny – do króćca obok.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Źle. Grzejnik podłączony odwrotnie będzie grzał z mocą mniejszą nawet o 60%.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiKorzystnie. Odległość grzejnika od parapetu i podłogi powinna wynosić co najmniej 10 cm.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Niekorzystnie. Pozostawienie między podłogą a grzejnikiem odstępu mniejszego niż 7 cm spowoduje zmniejszenie mocy grzejnika o mniej więcej 10%.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiKorzystnie. Grzejnik najlepiej powiesić na ścianie zewnętrznej, bo jest najchłodniejsza, i pod oknem, bo tędy – przez rozszczelnienia lub nawiewniki – napływa do pomieszczenia chłodne powietrze.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Niekorzystnie. Grzejnik można zainstalować w innym miejscu niż pod oknem, a jeśli nie ma innej możliwości – również na ścianie wewnętrznej. Lepiej w tym miejscu wyglądają grzejniki wyższe, na przykład 90-centymetrowe. Nad grzejnikiem powinna być półka, co zapobiegnie osadzaniu się kurzu na ścianie.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiKorzystnie. Pod parapetem najlepiej wygląda grzejnik węższy od niego o mniej więcej 20-30 cm.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Niekorzystnie. Grzejnik dużo węższy od parapetu nie wygląda dobrze. Jeśli jest taka możliwość, lepiej zamontować w tym miejscu grzejnik o tej samej mocy, ale mniejszej liczbie płyt, za to dłuższy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

7 przykazań dla kupującego

1. Uważaj na parametry instalacji. Producenci podają w tabelach moc grzejników dla określonych parametrów instalacji (temperatury zasilania i powrotu). Jeśli temperatura w twojej instalacji jest inna, obliczoną wcześniej moc grzejników trzeba przeliczyć za pomocą współczynników korekcyjnych i dopiero wtedy dobierać grzejniki z katalogu producenta. Najlepiej, gdy zrobi to projektant instalacji.
Tabele współczynników korekcyjnych są dostępne u producentów.
Przykład:
- zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu: 1000 W,
- parametry, dla których producent podaje moc grzejników: 75/65/20°C (temperatura zasilania/temperatura powrotu/temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu),
- parametry instalacji, do której dobieramy grzejniki: 70/55/20°C,
- współczynnik korekcyjny z tabeli producenta: – 1,25; moc grzejnika: 1000 W x 1,25 = 1250 W.
2. Sprawdź, czy grzejnik ma wszystkie potrzebne elementy. Grzejniki powinny być fabrycznie wyposażone w korki odpowietrzające oraz zestaw zawieszeń, kołków rozporowych i śrub.
3. Nie przejmuj się różnicą w cenie grzejników zasilanych z boku i od dołu. Grzejniki zasilane od dołu są droższe od zasilanych z boku, ale w większości z nich jest wbudowany zawór termostatyczny (bez głowicy, którą trzeba dokupić).
Do grzejników zasilanych z boku trzeba dokupić zawory i głowice termostatyczne.
4. Ustal, czy grzejnik ma być podłączony z lewej, czy z prawej strony. Grzejniki jednopłytowe z podłączeniem od dołu są produkowane jako prawe (mają króćce przyłączeniowe z prawej strony) lub lewe (z króćcami z lewej strony). Grzejniki dwupłytowe są uniwersalne. Można je podłączyć z prawej strony lub po obróceniu – z lewej strony.
5. Zastanów się, czy na pewno chcesz mieć kolorowy grzejnik. Kolorowe są droższe od białych i zwykle można je kupić dopiero po wcześniejszym zamówieniu u producenta.
6. Sprawdź, czy wybrany produkt ma potrzebne dopuszczenia. Grzejniki będące w sprzedaży powinny mieć aktualne dopuszczenia: Deklarację Zgodności z Polską Normą PN-EN 422 lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną.
7. Sprawdź, jak długiej gwarancji udziela producent. Producenci grzejników zwykle udzielają gwarancji na pięć-sześć lat.

Grzejniki o mocy około 1000 W (70/55/20°C)


Grzejniki o wysokości 30 cm.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Grzejniki o wysokości 40 cm.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiGrzejniki o wysokości 60 cm.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Grzejniki o wysokości 90 cm.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi