Ile za wpis hipoteki przy kredycie refinansowym?


Od kilku lat spłacam kredyt budowlano-hipoteczny zaciągnięty na budowę domu jednorodzinnego. Zamierzam spłacić go w najbliższym czasie kredytem refinansowym zaciągniętym w innym banku na znacznie korzystniejszych warunkach. Konieczne będzie ustanowienie nowej hipoteki zabezpieczającej spłatę. Za wpisanie poprzedniej hipoteki do księgi wieczystej nic nie płaciłem, bo objęło mnie zwolnienie. Czy za nowy wpis będę musiał uiścić opłatę sądową? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Do niedawna opłata sądowa za wpis hipoteki będącej zabezpieczeniem kredytu refinansowego na cele mieszkaniowe była ustalana w poszczególnych sądach w różnej wysokości. Czasami jako 1/20 wpisu stosunkowego, czasami jako 1/10. Bywało i tak, że uznawano, iż podlega zwolnieniu, o którym mowa w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych (...) Takie zróżnicowanie praktyki naliczania opłat wynikało z niejasności przepisów.
Kwestię tę wyjaśnił wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2004 r. wydany przez trzech sędziów w związku z pytaniami prawnymi Sądu Okręgowego w Krakowie (III CZP 106/03): „Zwolnienie od opłat, o którym mowa w par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych (...), obejmuje również zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wpis hipoteki ustanowionej w celu zabezpieczenia należności z tytułu kredytu udzielonego na budownictwo mieszkaniowe z przeznaczeniem na refinansowanie (spłatę) kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank oraz kredytu na remont budynku mieszkaniowego”.

Podstawa prawna: rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń (Dz. U. nr 87, poz. 554)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi