Izolacja akustyczna stropów - Sposoby. Cichy dom


Czy zdarzyło ci się uspokajać bawiące się dzieci tylko dlatego, że drażnił cię dobiegający z góry tupot i szuranie nóg? Może jest też tak, że wieczorem nie chcą one zasnąć, bo słyszą dobiegające z dołu głośniejsze rozmowy czy telewizor? Jeśli budujesz lub remontujesz dom, warto zadbać o dobrą izolację stropu.


Różne stropy – różna izolacyjność


Hałas to bardzo trudny przeciwnik. Rozchodzi się we wszystkich kierunkach, nie sposób go więc uniknąć. Wiele zależy od masy stropu. Najlepiej pochłaniają hałas te, których masa 1 m² jest większa niż 350 kg, na przykład stropy żelbetowe monolityczne. Słabszą izolacyjność akustyczną mają stropy gęstożebrowe z lżejszych pustaków, najsłabszą zaś drewniane. Aby stropy stanowiły dla dźwięków barierę zgodną z obowiązującymi normami, trzeba na nich ułożyć materiały tłumiące hałas o odpowiednio dobranej grubości.

Jakie dźwięki – takie wyciszenie

Sposób na dźwięki uderzeniowe. Powstają, kiedy chodzimy, skaczemy po stropie lub stukamy w niego. Część tych dźwięków pochłaniają same stropy. Hałas wytłumia też dodatkowa izolacja akustyczna lub cały układ warstw. W tym wypadku najlepszym sposobem wyciszenia jest podłoga pływająca.
Można ją wykonać na dwa sposoby:
- ułożyć bezpośrednio na stropie materiał izolacyjny i dociążyć go podkładem betonowym. Najczęściej stosowanym izolatorem jest wełna mineralna w postaci twardych płyt oraz styropian elastyczny. Podkład betonowy grubości nie mniejszej niż 4 cm powoduje częściowe ściśnięcie izolacji, przez co lepiej tłumi ona dźwięki;
- zamiast mokrej wylewki zastosować gotowe suche systemy z płyt gipsowo-włóknowych lub gipsowo-kartonowych z wełną lub pianką polistyrenową albo płytą pilśniową. Taki układ warstw częściowo tłumi też dźwięki rozchodzące się w powietrzu.

Uwaga! Podłoga pływająca nie może w żadnym punkcie stykać się bezpośrednio z konstrukcją stropu. Dlatego wokół ścian, słupów, rur lub innych elementów przechodzących przez strop należy ułożyć izolację brzegową grubości 1-2 cm z wełny, pianki lub elastycznego styropianu.

Sposób na dźwięki powietrzne. Z dźwiękami rozchodzącymi się w powietrzu dużo trudniej sobie poradzić. Nie sposób przecież obłożyć materiałem izolacyjnym na przykład telewizora. Zresztą nie oto chodzi. Zależy nam przecież na tym, by dźwięki powietrzne nie rozchodziły się do innych pomieszczeń. Dlatego izolację układa się na ścianach i stropach od wewnątrz pomieszczeń, w których hałasy powstają. Dobrym rozwiązaniem jest sufit podwieszany, w którym między płytą gipsowo-kartonową lub gipsowo-włóknową a stropem umieszcza się miękką wełnę mineralną.

Uwaga! Należy pamiętać o tym, by nie przybijać rusztu do stropu, lecz podwiesić go na wieszakach.

Innym rozwiązaniem jest ułożenie podłogi na legarach i szczelne wypełnienie przestrzeni między legarami miękką wełną mineralną. Ważne jest, aby legary były odizolowane od poszycia – w tym celu układa się (bez przybijania) na przykład 2-centymetrowe podkładki z filcu lub 1-centymetrowe z gumy. Dzięki nim strop lepiej tłumi też dźwięki uderzeniowe.

Strop zgodny z normą

Norma określa dwie wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych L’n,w dla stropów w domach jednorodzinnych: w standardzie podstawowym wskaźnik ten nie powinien być wyższy niż 63 dB, w podwyższonym – niż 53 dB. Żaden strop – nawet zapewniający najlepszy komfort akustyczny strop żelbetowy – nie spełnia norm bez dodatkowych warstw wyciszających. Przykładowo wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych L’n,w  dla płytowego stropu żelbetowego, którego masa 1 m² jest równa 380 kg, wynosi około 75 dB.
Drugi wskaźnik – oceny izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych R’A1 – informuje o tym, ile decybeli musi wytłumić przegroda. W standardzie podstawowym R’A1 stropu powinno wynosić minimum 45 dB, a w standardzie podwyższonym – 50 dB.
Materiałem izolującym zarówno dźwięki uderzeniowe, jak i powietrzne jest wełna. Natomiast styropian elastyczny izoluje tylko dźwięki uderzeniowe.
Wyciszamy stropy betonowe
Ciężkie stropy to takie, których 1 m² waży ponad 350 kg. Należą do nich:
- żelbetowe stropy monolityczne grubości większej niż 14 cm;
- kanałowe lub gęstożebrowe z ciężkimi pustakami (betonowymi lub żużlobetonowymi).
Lekkie stropy, których 1 m² waży poniżej 350 kg, to:
- żelbetowe monolityczne grubości mniejszej niż 14 cm;
- gęstożebrowe z lekkimi pustakami, na przykład z ceramiki czy betonu komórkowego.

Ciężkie stropy coraz rzadziej stosuje się w domach jednorodzinnych. Popularniejsze są lekkie, dlatego tak ważne jest, aby nie zmniejszać grubości materiałów izolacyjnych.
Autor: Jolanta Pietrucha

1. Strop wyciszony wełnąAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

2. Strop wyciszony styropianem elastycznymAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

3. Strop wyciszony przy użyciu gotowego systemu suchych jastrychów


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki4. Strop wyciszony podłogą na legarachAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Wyciszamy strop drewniany
Dokładność najważniejsza
Stropy drewniane najsłabiej izolują akustycznie. Dlatego bardzo ważne jest precyzyjne ułożenie poszczególnych warstw wyciszających i niemocowanie ich łącznikami (miejsca te osłabiałyby izolację akustyczną).

Dodatkowe zabiegi poprawiające izolację akustyczną stropów drewnianych to:
- ułożenie na suficie zamiast jednej płyty dwóch płyt gipsowo-włóknowych lub gipsowo-karonowych;
- przymocowanie łat sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych do belek drewnianych łącznikami sprężynującymi;
- wypełnienie niemal całej przestrzeni między belkami wełną mineralną (trzeba pozostawić minimum 1 cm luzu między izolacją a poszyciem stropu).

Stropy drewniane są nawet kilkakrotnie lżejsze od żelbetowych, a więc dużo od nich „głośniejsze”. Dlatego oprócz tradycyjnych sposobów wyciszenia warto zastosować dodatkowe rozwiązania poprawiające ich izolacyjność akustyczną.
Autor: Wiesław Rudolf

5. Strop z podłogą pływającą


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki6. Strop wyciszony przy użyciu gotowego systemu suchych jastrychów


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki7. Strop wyciszony sufitem podwieszanym


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi