Jak daleko taras od granicy

Mam niewielką działkę, na której chciałbym wybudować dom z tarasem na poziomie gruntu. W jakiej odległości od granicy mojej działki może znajdować się taki taras?

Nie ma przepisów, które regulowałyby odległość tarasu na poziomie gruntu od granicy sąsiednich działek. Taras na poziomie gruntu to po prostu utwardzony teren. Może zatem być położony tuż przy granicy działki i nie wymaga to zgody sąsiada.
Jeżeli jednak taras będzie podwyższony, a pod nim znajdzie się jakieś pomieszczenie z okienkiem lub drzwiami, to przy budowie trzeba zachować przepisowe odległości od granicy z sąsiednią działką:
- budynek zwrócony w stronę granicy ścianą z oknami lub drzwiami nie może stać bliżej niż cztery metry od granicy;
- budynek zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów - trzy metry od granicy;
- budynek może stać przy samej gramicy lub w odległści mniejszej niż 3 m (ale nie mniejszej niż 1.5 m) tylko wtedy, gdy zgodzi się na to właściciel sąsiedniej nieruchomości. Zgoda nie jest potrzebna, jeśli takie usytuowanie budynku jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- balkony i loggie (ale nie tarasy) mogą pomniejszać przepisowe odległości budynku od granicy najwyżej o jeden metr.
Pamiętajmy, że każdy taras musi być uwzględniony w projekcie budowlanym.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 140 z póź. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi