Jak dobrze wybudować komin? Szkoła budowania.

Fundamenty, ściany i dach to podstawowe elementy domu. Zastanawiamy się, z czego i jak je wykonać. Mniej uwagi zwracamy na takie detale, jak kominy. Tymczasem są one tak samo ważne. Jak dobrze zrobić kominy, pokazujemy na przykładzie Domów Modelowych budowanych w Józefosławiu pod Warszawą.

Kiedyś w domach jednorodzinnych budowano kominy z cegły. Było to dosyć pracochłonne i ze względu na ich małe wymiary zużywało się sporo materiału. Teraz najczęściej stosuje się specjalne pustaki. Są one lżejsze, muruje się je szybciej i łatwo dopasować do nich wkłady kominowe, czyli rury, które mogą mieć różne przekroje.

Pustaki do budowy komina

We wszystkich Domach Modelowych kominy wybudowano ze specjalnych pustaków keramzytobetonowych Optiroc. Podstawowy pustak kominowy składa się z kanału spalinowego i kanału wentylacyjnego. Tam, gdzie było potrzeba więcej kanałów wentylacyjnych, komin powiększono przez dostawienie pustaków wentylacyjnych trzy- lub czterootworowych. W zależności od typu pustaka kominowego, kanał spalinowy ma 25 lub 29 cm średnicy. Mieści się w nim stalowy wkład kominowy wraz z izolacją termiczną. Żeby zapewnić wentylację izolacji, w kanale spalinowym znajdują się cztery półkanaliki, którymi wilgoć jest wyprowadzana na zewnątrz komina.

Pustaki stosowane do budowy komina.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Przykładowy sposób zestawienia pustaków w kominie.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Budowa komina.

Kanały kominowe wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych budynku, czyli od przylegających do niego ścian i stropów.

Cokół komina
Na fundamencie ułożono 10-centymetrową warstwę podkładową z mieszanki betonowej Optiroc S 100, o wymiarach większych o 10 cm od wymiarów komina. Dzięki temu kanał kominowy zaczyna się ponad posadzką. Po wyschnięciu podkładu wykonano na nim izolację przeciwwilgociową i na zaprawie Optiroc M-Blok ustawiono pierwszą warstwę pustaków. Ich wnętrze szczelnie wypełniono mieszanką betonową.

Odprowadzenie skroplin i otwór rewizyjny
W dolnej części pustaka kominowego ustawionego na cokole wykonano otwór umożliwiający odprowadzenie powstającego w wyniku ochłodzenia spalin kondensatu (skroplin) na zewnątrz komina. W kolejnym pustaku wykonano otwór rewizyjny, który później zamyka się drzwiczkami. Umożliwia on wyczyszczenie komina. Wszelkie otwory w pustakach wycina się szlifierką kątową lub nawierca wiertarką.

Budowa komina.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Wloty do komina
W pustaku kominowym – w miejscu zaprojektowanego przyłącza przewodu spalinowego z kotła, oraz w pustakach wentylacyjnych – tam, gdzie będą umieszczone kratki wentylacyjne, wycięto odpowiednie otwory. Dopiero wtedy pustaki wbudowano w komin. Przyłącze kanału spalinowego uszczelniono naokoło wełną mineralną.

Murowanie
Pustaki murowano na zaprawę cementową Optiroc M-Blok na spoinę grubości 12-15 mm. Zaprawę nakładano bardzo starannie, tak aby nie zablokować półkanalików przewietrzających. Układane pustaki dokładnie poziomowano. W podobny sposób wykonano wszystkie kominy w Domach Modelowych. Różnią się one jedynie wkładem kominowym albo sposobem wykończenia części komina wystającej ponad dach.Wlot do kanału wentylacyjnego.
Autor: Mariusz Bykowski
Przejście komina przez strop. Wokół komina pozostawiono szczelinę dylatacyjną, którą wypełnia się materiałem elastycznym.
Autor: Mariusz Bykowski
Rura wyprowadzająca spaliny z kotła jest połączona z wkładem kominowym za pomocą przyłącza. Przyłącze umieszcza się w otworze wyciętym w kominie i uszczelnia wełną mineralną.
Autor: Mariusz Bykowski

Wykańczanie kominów
W tym domu komin obmurowano cegłą klinkierową. Autor projektu: architekt Barbara Kierejewska-Zielińska.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Po wyprowadzeniu komina nad dach wykonano wokół niego dwuczęściowy wieniec. Na nim będzie się opierać klinkierowa obmurówka. Każda z części wieńca jest na innej wysokości: część od strony okapu znajduje się niżej, a od kalenicy – wyżej...
Autor: Mariusz Bykowski
...Różnica wysokości jest dobrana do kąta nachylenia krokwi. Rozwiązanie to pozwala racjonalnie wykorzystać drogą cegłę klinkierową i nie umieszczać jej pod pokryciem dachu, czyli w strefie, gdzie nie będzie widoczna...
Autor: Mariusz Bykowski
...Aby wieniec utrzymał ciężar klinkierowej obmurówki, wzmocniono go prętami wystającymi z komina.
Autor: Mariusz Bykowski
Na wieńcu murowano oblicówkę z cegieł, używając zaprawy do klinkieru. Na górze ułożono je tak, aby pozostały wyloty z kanałów wentylacyjnych.
Autor: Mariusz Bykowski
Spoiny wypełniono zaprawą do fugowania. Jej resztki usunięto z powierzchni cegieł za pomocą pędzla i płynu do czyszczenia klinkieru.
Autor: Mariusz Bykowski
Górę komina wykończono betonową czapką. Deskowanie czapki zamocowano w narożnikach komina na wspornikach, ułożono pręty zbrojeniowe i mieszankę betonową. Po tygodniu usunięto deskowanie czapki.
Autor: Mariusz BykowskiDo gotowego komina włożono dwupłaszczowy stalowy wkład kominowy. Najpierw jednak trzeba było go zmontować. Montaż rozpoczęto od złożenia i spięcia części płaszcza wewnętrznego.
Autor: Mariusz Bykowski
Następnie połączono elementy płaszcza zewnętrznego na specjalne spinki.
Autor: Mariusz Bykowski
Aby sprawdzić, czy wszystkie elementy komina pasują do siebie...
Autor: Mariusz Bykowski
...wykonano próbne podłączenia głowicy i przyłącza kanału spalinowego.
Autor: Mariusz Bykowski
Po podłączeniu głowicy i przyłącza wkład stalowy włożono do komina.
Autor: Mariusz Bykowski
. W tym domu kominy wykończono tynkiem cienkowarstwowym. Autor projektu: architekt Paweł Wład Kowalski.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Kominy wyprowadzono nad dach, wykonując w ostatnich pustakach wyloty wentylacyjne.
Autor: Mariusz Bykowski
Oba ocieplono, naklejając na nie płyty styropianowe grubości 5 cm. Poziomnicą sprawdzano, czy płyty są przyklejone w jednej płaszczyźnie.
Autor: Mariusz Bykowski
W płytach styropianowych wycięto otwory na wyloty kanałów wentylacyjnych.
Autor: Mariusz Bykowski

 


Na płyty nałożono pozostałe warstwy wykończeniowe: zaprawę klejącą, w której zatopiono siatkę z włókna szklanego, oraz podkład tynkarski. Na nim będzie ułożony tynk.
Autor: Mariusz Bykowski
Po wykonaniu czapki w gotowe kominy wsunięto wkłady kominowe, takie jak w domu Autor: Mariusz Bykowski
W tym domu komin wykończono tynkiem cienkowarstwowym. Autor projektu: architekt Piotr Matuszewski.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Komin – podobnie jak w domu  – został ocieplony styropianem i otynkowany tynkiem cienkowarstwowym.
Autor: Mariusz Bykowski
Przed zamontowaniem wkładu kominowego na szczycie komina przygotowano deskowanie czapki kominowej.
Autor: Mariusz Bykowski
Zastosowany w tym domu wkład najpierw owinięto otuliną z wełny mineralnej. Aby dokładnie przylegała do rury, obwiązano ją drutem.
Autor: Mariusz BykowskiOcieplony wkład wsunięto w kanał spalinowy.
Autor: Mariusz Bykowski
Kołnierz znajdujący się na wkładzie osłonił wlot do kanału spalinowego, dzięki czemu nie dostanie się do niego beton układany na czapce.
Autor: Mariusz Bykowski
Po siedmiu dniach z gotowej czapki kominowej zdjęto deskowanie.
Autor: Mariusz Bykowski
. W tym domu komin obmurowano cegłą klinkierową. Autor projektu: architekt Paweł Wład Kowalski.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Na kominie ułożono deskowanie czapki, mocując je w narożach na wspornikach.
Autor: Mariusz Bykowski
Po ułożeniu pokrycia dachowego miejsce styku komina z pokryciem dachu uszczelniono obróbką blacharską.
Autor: Mariusz Bykowski
W gotowym kominie zamontowano wkład kominowy.
Autor: Mariusz Bykowski

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi