Jak głęboko zakopać rury?

Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego szeregowego. Ostatnio wykonano przyłącze kanalizacyjne do domu. Rury przyłączeniowe ułożone są na głębokości 1,6 m. Obawiam się, że za płytko i będzie trzeba je zaizolować. Jak głęboko powinny być zakopane, żeby płynące w nich ścieki nie zamarzały?

Minimalna głębokość prowadzenia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, dająca pewność, że płynące w nich woda i ścieki nie zamarzną, zależy od głębokości przemarzania gruntu. W Polsce wyodrębniono cztery strefy klimatyczne o różnej głębokości strefy przemarzania - Hz. Zagłębienie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być o 1/3 większe niż głębokość strefy przemarzania - w Chojnicach nie musi być większe niż 1,33 m.

Podział Polski na strefy w zależności od głębokości przemarzania gruntu.

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi