Jak kupować beton?

Skąd wziąć beton? Przygotować na budowie czy kupić gotowy? Jeżeli zdecydujemy się na drugi wariant, będziemy mieli pewność, że beton ma dobrą jakość. Warto jednak wiedzieć, co jest ważne przy jego zakupie.


Gdzie można kupić beton?


Mieszankę betonową, a potocznie mówiąc - beton, kupuje się w wytwórni. Może to być samodzielny zakład lub należący do znanej firmy wykonawczej. Jeżeli w pobliżu budowy nie ma żadnej z tych wytwórni, możemy sprawdzić w zakładzie produkcji prefabrykatów. Niektóre mają własne betonownie i prowadzą sprzedaż.

Jak wybrać wytwórnię?

Odległość. Istnieją ograniczenia co do czasu transportowania mieszanki betonowej. Długotrwały transport może spowodować, że składniki mieszanki betonowej oddzielą się i utraci ona swoje właściwości. Dlatego większość firm dostarcza mieszankę betonową na budowy w promieniu 20 km. Kupując beton, płacimy za transport. Im dalej trzeba go dowieźć, tym większy koszt przewozu. Jeżeli samochód robi kilka kursów, możemy mieć trudności z zakończeniem prac w ciągu jednej doby.

Cena. W większości wytwórni ceny są podobne. Niewielka różnica może okazać się dla nas zachętą, ale jednocześnie pułapką. Gdy tańsza wytwórnia będzie dalej położona, pieniądze zaoszczędzone na betonie wydamy na transport. Wybierając więc wytwórnię, dobrze się zastanówmy: czy ta najtańsza, czy ta najbliższa?

Gwarancja. Dobra wytwórnia gwarantuje jakość betonu. Warto więc zapytać, czy ta wybrana przez nas wystawia świadectwo zgodności z wymogami normy. Jeżeli tak, to możemy mieć pewność, że nie kupujemy kota w worku. Dowiedzmy się też, czy na terenie wytwórni jest laboratorium, które kontroluje jakość betonu. To będzie kolejną wskazówką, żeby wybrać ten właśnie zakład.

Co trzeba wiedzieć, zamawiając beton?

Jaka jest klasa betonu? Zanim złożymy zamówienie, powinniśmy sprawdzić w opisie technicznym projektu, jaką klasę ma beton. Do budowy domu jednorodzinnego najczęściej stosuje się: chudy beton klasy B 7,5 jako warstwę podkładową pod fundamenty, a na elementy konstrukcyjne zazwyczaj B 15 i B 20. Im wyższa klasa betonu, tym wyższa liczba i większa wytrzymałość betonu. Zamawiając mieszankę, pamiętajmy, żeby beton miał tę samą klasę, co w projekcie lub wyższą, ale nigdy niższą. Użycie betonu o zbyt małej wytrzymałości może spowodować katastrofę budowlaną. Gdy zdecydujemy się na beton wyższej klasy, musimy się liczyć z dodatkowymi kosztami.

Jaką konsystencję powinien mieć beton? Konsystencję mieszanki ustala wykonawca obiektu, uwzględniając typ konstrukcji i sposób zagęszczenia mieszanki. Również, informacja ta może być podana w opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego. Najczęściej stosuje się mieszanki betonowe o konsystencji plastycznej. W elementach cienkich i gęstozbrojonych stosuje się mieszanki betonowe o dużej płynności - półciekłe lub ciekłe. One lepiej wypełniają  deskowanie i dokładnie otulają zbrojenie. Pamiętajmy jednak, aby przy betonowaniu niektórych konstrukcji (na przykład schodów) nie stosować mieszanki o konsystencji ciekłej, bo wypłynie z deskowania.

Ile betonu potrzebujemy? Informację tę znajdziemy w projekcie. Przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego starajmy się zamówić trochę więcej mieszanki betonowej. Niewielka ilość betonu może pozostać na ściankach betonomieszarki czy urządzenia, którym układana będzie mieszanka. Jeśli betonu zabraknie, będziemy musieli zamówić dodatkowy kurs samochodu, a to spowoduje przestój prac i dodatkowe koszty. Niewielką ilość betonu możemy przygotować na budowie, gdy mamy taką możliwość. Jeżeli zamówimy dużo mieszanki, będziemy mieli kłopot, co zrobić z pozostałością. W razie wątpliwości, jaki beton i ile metrów sześciennych zamówić, zwróćmy się po poradę do kierownika budowy czy doradcy technicznego w wytwórni.

O co zapytać w wytwórni?

Czy zrealizuje zamówienie? Większość wytwórni w swojej ofercie ma wszystkie klasy betonu. Może się jednak okazać, że w danej chwili nie ma tego, który powinniśmy zamówić.
Uwaga! Typowa betonomieszarka ma pojemność 6 m3. Wytwórnia może odmówić zrealizowania zamówienia, gdy potrzebna jest nam niewielka ilość betonu.

Jaka jest cena betonu? Cena zależy od klasy betonu i konsystencji. Dla orientacji warto wiedzieć, że za 1 m3 mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej należy zapłacić: B 7,5 od 133 zł, B 15 od 152 zł, B 20 od 169 zł. Kupując rzadszy beton, będziemy musieli doliczyć co najmniej 5 zł do każdego 1 m3. Przy większym zamówieniu niektóre firmy udzielają 5-10% rabatu. Spytajmy więc, czy dostaniemy zniżkę.

Co z transportem? Prawie każda wytwórnia ma swój cennik. Cena transportu zależy od odległości między placem budowy a wytwórnią. Za transport będziemy musieli zapłacić: 91 zł do 5 km, 104 zł do 10 km, 122 zł do 15 km, 24 zł/m3 od 15 do 20 km. Na cenę może wpływać również rodzaj samochodu, którym transportowana będzie mieszanka. Im większa pojemność betonomieszarki (6, 7 lub 9 m3), tym droższy transport. Niektóre firmy wliczają koszt transportu w cenę betonu. Uwaga! Przy niewielkim zamówieniu koszt transportu może przewyższyć wartość towaru.

Czy wytwórnia zapewni ułożenie mieszanki? Większość wytwórni dysponuje specjalnymi urządzeniami do układania mieszanki betonowej. O wyborze urządzenia decyduje konsystencja mieszanki i usytuowanie betonowanej konstrukcji. Mieszanka betonowa, wypełniająca deskowanie elementów położonych poniżej poziomu terenu - fundamentów lub ścian piwnic, może być podawana bezpośrednio z betonomieszarki za pomocą rynny. Nie trzeba więc płacić dodatkowo za układanie.
W przypadku betonowania elementów na dużych wysokościach - słupy, stropy, ściany - stosuje się specjalne pompy zamontowane na samochodzie, którymi mieszanka jest tłoczona pod ciśnieniem. W czasie 10-15 minut możemy ułożyć około 6 m3 betonu. Pamiętajmy jednak, że po zakończeniu prac urządzenie należy opłukać wodą. Zanieczyszczenia te pozostaną na naszej działce. Koszt wypożyczenia pompy zależy od zasięgu wysięgnika i wynosi około: 290 zł/h - 24 m, 430 zł/h - 32 m, 475 zł/h - 36 m, 475 zł/h - 42 m, 545 zł/h - 52 m. Jeśli  wysięgnik pompy będzie przedłużony dodatkowym rurociągiem, należy doliczyć 50 zł za każdy metr rury.
Jeżeli w ofercie wytwórni nie ma takich urządzeń, możemy zastosować różne pojemniki do podawania mieszanki, na przykład taczki. Takie rozwiązanie jest bardzo pracochłonne i wymaga przygotowania podjazdów. Jeżeli na budowie mamy dźwig, to możemy zastosować podajniki lub kosze zasypowe.

Kiedy czynna jest wytwórnia? Powinniśmy sprawdzić dni i godziny otwarcia punktu sprzedaży oraz zapytać, jak długo czeka się na realizację zamówienia, aby później nie trzeba było przerywać robót.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Zima lub upalne lato mogą niekorzystnie wpływać na strukturę betonu i jego właściwości. Zimą w niskiej temperaturze (poniżej - 5°C) mieszanka wolno wiąże, natomiast latem szybko. Stosując domieszki, do ceny 1 m3 betonu będziemy musieli doliczyć od 13 do 16 zł za domieszkę przyspieszającą wiązanie i około 5 zł za opóźniającą wiązanie. Zimą, kiedy betonujemy w obniżonych temperaturach, trzeba podgrzewać beton. Będziemy musieli doliczyć do każdego m3 mieszanki około 10 zł.

Zanim ułożysz beton?

Przy odbiorze mieszanki betonowej upewnijmy się, czy zostało zrealizowane właściwe zamówienie. Pewność uzyskamy, gdy dokument potwierdzający dostawę będzie kopią naszego zamówienia. Dokument taki musi zawierać informacje o klasie mieszanki betonowej, ewentualnych domieszkach, a także o objętości. Powinien być również podany czas wyjazdu z betonowni i dojazdu do placu budowy oraz cena betonu. Jeżeli wszystko się zgadza, to możemy rozpocząć układanie mieszanki.

Domieszki do betonów

W zależności od tego, jakie chcemy uzyskać efekty, możemy zastosować następujące rodzaje domieszek:
- przyspieszające wiązanie - umożliwiają betonowanie w niskiej temperaturze i przyspieszają uzyskanie wymaganej wytrzymałości;
- opóźniające wiązanie - stosowane zazwyczaj latem, gdy jest wysoka temperatura;
- napowietrzające - zwiększają mrozoodporność oraz zmniejszają nasiąkliwość stwardniałego betonu;
- uszczelniające - dzięki nim beton staje się wodoszczelny;
- plastyfikatory lub superplastyfikatory - zwiększają plastyczność i umożliwiają uzyskanie rzadszej mieszanki bez konieczności dodawania wody.

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi