Jak rozpoznać dobry kocioł


Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kotły dopuszczone do sprzedaży mają znak CE i gwiazdki – im więcej, tym lepiej.

Bezpieczny dla użytkownika

Od maja 2004 roku kotły dostępne w sprzedaży muszą mieć znak CE. Jest on gwarancją, że kocioł spełnia wymagania zasadnicze w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a mówiąc prościej, został zaprojektowany i wykonany w sposób gwarantujący bezpieczne działanie podczas prawidłowego użytkowania i nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt domowych i mienia.
Znak CE zastąpi wiele dotychczas obowiązujących dopuszczeń i atestów (między innymi Znak Bezpieczeństwa B i UDT). Jest jednoznaczną informacją dla klienta o tym, że kocioł spełnia wszystkie wymogi techniczno-prawne.Tabliczka znamionowa kotła.
Autor: KALBAR

Energooszczędny i przyjazny dla środowiska
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne urządzenia grzewcze powinny mieć jak najwyższy współczynnik sprawności energetycznej po to, by zużywały jak najmniej paliwa, czyli były oszczędne dla użytkownika, i by emitowały do atmosfery możliwie najmniejszą ilość produktów spalania, czyli były nieszkodliwe dla środowiska.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kotły będą oznaczane znakiem efektywności energetycznej w postaci gwiazdki pięcioramiennej. Liczba gwiazdek będzie świadczyć o sprawności kotła. Każdemu wzrostowi sprawności o 3% będzie towarzyszyć kolejna gwiazdka.

Liczba gwiazdek przyznanych kotłowi będzie zależeć od jego mocy i uzyskiwanej sprawności.

Uwaga! Kocioł oznaczony przez producenta określoną liczbą gwiazdek musi mieć deklarowaną sprawność zarówno przy obciążeniu znamionowym, jak i przy obciążeniu 30%.

Sprawność kotłów z czterema gwiazdkami będzie o 9% wyższa.

Co powinniśmy otrzymać przy zakupie kotła?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami do urządzeń muszą być dołączone: instrukcja techniczna przeznaczona dla osoby instalującej urządzenie oraz instrukcja użytkowania i konserwacji przeznaczona dla użytkownika.
Na urządzeniach wprowadzanych do obrotu i ich opakowaniach znajdują się odpowiednie ostrzeżenia w języku polskim określające:
- rodzaj paliwa gazowego,
- ciśnienie zasilania,
- ograniczenia w użytkowaniu urządzeń, zwłaszcza określenie wymagań dotyczących wentylacji pomieszczenia z kotłem.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi