Jak zaplanować wjazd do garażu?Wygodny wjazd

Większość właścicieli domów ma samochód, którym co najmniej dwa razy dziennie wjeżdża na działkę. Źle zaplanowany wjazd lub za wąska brama mogą się stać codziennym utrapieniem. Zwłaszcza jeśli mieszkamy przy wąskiej albo ruchliwej ulicy.

Zgodnie z prawem


Decyzję o usytuowaniu bramy należy podjąć już na etapie wykonywania projektu budowlanego domu. Inwestor najpierw musi dowiedzieć się, kto jest zarządcą drogi, i w porozumieniu z nim określić lokalizację wjazdu. Chodzi o to, żeby brama nie utrudniała wyjazdu z innej posesji, nie znajdowała się zbyt blisko skrzyżowania lub w inny sposób nie zagrażała bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Taki tok postępowania jest właściwy, gdy chcemy uzyskać pozwolenie na budowę domu. Jeśli natomiast zamierzamy zmienić lokalizację już istniejącej bramy, przebudować wjazd lub potrzebna jest nam kolejna brama, wystarczy tylko zgłoszenie do starostwa i uzyskanie pozytywnej opinii od zarządcy drogi. Zarządcą drogi może być powiat, gmina lub województwo.

Zarówno bramy, jak i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz, ponieważ stanowiłyby zagrożenie dla osób poruszających się po chodniku czy jezdni.

Jak duża brama

Według obowiązujących przepisów brama wjazdowa nie powinna być węższa niż 2,4 m. Należy jednak pamiętać o tym, że na działkę będą wjeżdżały nie tylko samochody osobowe (szerokość 1,6-1,9 m), ale również dostawcze, na przykład z meblami (szerokość 2-2,4 m), czy szambiarka (szerokość 2,5 m). Dlatego nie warto montować węższych bram niż trzymetrowe. Jednak to, czy wjazd będzie wygodny, zależy również od szerokości drogi i minimalnego promienia, pod jakim może skręcić pojazd.
Jeśli odległość między bramą wjazdową a zewnętrzną krawędzią drogi jest co najmniej równa promieniowi skrętu, to pojazd, przejeżdżając przez bramę, ustawiony prostopadle do niej, minie ją z zapasem z każdej strony. Gdy zaś odległość ta jest mniejsza od promienia skrętu – będzie wjeżdżał pod kątem, a jego tylna oś będzie ścinała zakręt i nachodziła na słupek. W takim przypadku dobrze jest zamontować szerszą bramę, na przykład 3,5-4-metrową. Gdy to nie wystarczy, by wjazd na działkę był w miarę niekłopotliwy, można cofnąć bramę o 1-1,5 m w głąb posesji. Jest to szczególnie wygodne w sytuacji, gdy ulica jest wąska i ruchliwa lub gdy samochód jadący bliższym pasem w stosunku do działki musi przekraczać oś jezdni, żeby wjechać na posesję.
Do wyboru mamy dwa typy bram wjazdowych – rozwieralne i przesuwne.

Promień skrętu dla samochodów osobowych (a) wynosi 5-6 m, dla dostawczych (b) 6-7 m, a dla pojazdów straży pożarnej z drabiną aż 9,25 m. Jest on mierzony w trakcie skręcania pojazdu w stosunku do najdalej wysuniętej jego części.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Bramy rozwieralne
Nazywane też skrzydłowymi, składają się z jednego lub dwóch skrzydeł, dwóch słupków bocznych, zawiasów, które przenoszą ich ciężar i umożliwiają otwieranie, oraz zamka. Zwykle są wyposażone także w rygiel blokujący lub ogranicznik metalowy chroniący przed przypadkowym otworzeniem się skrzydeł. Aby ułatwić otwieranie bramy, do skrzydeł można zamontować siłowniki i otwierać je za pomocą pilota, a gdy zabraknie prądu, wyłączyć mechanizm i otworzyć bramę ręcznie. Bramy skrzydłowe podczas otwierania zajmują dużo miejsca. Decydując się na ten typ, warto pozostawić za bramą tyle miejsca, aby parkujący na podjeździe samochód nie utrudniał zamykania czy otwierania zarówno skrzydeł bramy, jak i drzwi wjazdowych do garażu.

Długość podjazdu w zależności od rodzaju bramy wjazdowej i garażowej.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Długość podjazdu w zależności od rodzaju bramy wjazdowej i garażowej.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Brama jednoskrzydłowa ze względów konstrukcyjnych ma szerokość ograniczoną do 3 m. Jest niezastąpiona na wąskich i długich działkach, gdy usytuowana w narożu działki otwiera się na boczne ogrodzenie. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić powierzchnię działki.
 

Brama rozwieralna jednoskrzydłowa.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Brama dwuskrzydłowa daje już znacznie większe możliwości, gdyż każde ze skrzydeł może mieć około 3 m szerokości (choć tak duże bramy są rzadko montowane). Niestety, w czasie zimy powierzchnię potrzebną do otwierania skrzydeł należy odśnieżać, co nie należy do zbyt przyjemnych zajęć, zwłaszcza wczesnym rankiem. Można ją za to cofnąć w stosunku do linii ogrodzenia w głąb działki, jeśli droga dojazdowa będzie zbyt wąska.

Brama rozwieralna dwuskrzydłowa.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Bramy przesuwne

Mają jedno skrzydło, które przesuwa się wzdłuż ogrodzenia po jego wewnętrznej stronie. Ten typ bram montowany może być na szerokich działkach, szczególnie tam, gdzie zbyt mała odległość między garażem a bramą nie pozwala na zamontowanie bramy skrzydłowej. Decydując się na bramę przesuwną, należy pamiętać o tym, że ogrodzenie po jednej stronie powinno być na tyle długie i proste, by po otwarciu bramy zmieściło się za nim jej całe skrzydło. Warto też unikać sytuacji, w której otwarte skrzydło zasłania furtkę.
W zależności od sposobu przesuwania bramy mogą być szynowe lub samonośne.

Brama szynowa ma skrzydło poruszające się na rolkach po szynie zarówno w świetle bramy, jak i za ogrodzeniem. Na słupku prowadzącym jest zamontowana prowadnica utrzymująca bramę w odpowiedniej pozycji i zapewniająca jej płynny ruch.
Korzystanie z bramy szynowej zimą jest bardzo uciążliwe. Zbierający się na szynie śnieg lub zamarzający deszcz utrudniają przesuwanie się rolek i otwieranie bramy. Można tego uniknąć dzięki zamontowaniu szyny powyżej powierzchni podjazdu (niestety, utworzy się garb utrudniający przejeżdżanie) lub ułożeniu pod szyną kabla grzewczego.

Brama przesuwna szynowa.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Brama samonośna nie wymaga montażu szyny, ponieważ skrzydło porusza się tuż nad powierzchnią podjazdu, nie dotykając go. Ale za to długość skrzydła jest powiększona o przeciwwagę (około 30-40% szerokości bramy), która równoważy ciężar skrzydła. Dlatego trzeba zapewnić odpowiednią odległość wzdłuż ogrodzenia, bo w przeciwnym wypadku brama nie będzie w stanie całkowicie się otworzyć.

Brama przesuwna samonośna.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Brama, która się składa

Jeżeli nasza działka jest wąska i nie mamy możliwości zamontowania bramy przesuwnej, a jednocześnie brakuje miejsca na swobodne korzystanie z bramy skrzydłowej, dobrym rozwiązaniem może się okazać brama teleskopowa. Jej skrzydło podzielone jest na dwa, trzy lub więcej segmentów, zależnie od potrzebnej szerokości bramy. Podczas otwierania pierwszy chowa się za ogrodzenie segment położony najbliżej słupka prowadzącego. Urządzenie teleskopowe odsuwa go od ogrodzenia, a na jego miejsce wjeżdża kolejny.
Złożone elementy będą zajmowały szerszą, ale za to krótszą powierzchnię za ogrodzeniem.


Autor: HEGO-BAŻANOWICE


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi