Jaka linia zabudowy?

Moja działka ma 15 m długości i znajduje się przy ulicy, która zgodnie z planem ma być poszerzona. Muszę oddać 2 metry pod ulicę. Poza tym plan określa minimalną linię zabudowy w odległości 5 m od projektowanej linii rozgraniczającej ulicę. Z kolei z tyłu mojej działki muszę zachować odległość 3 m od granicy. W takiej sytuacji na dom pozostaje tylko 5 m. Tymczasem wiele istniejących obok budynków stoi znacznie bliżej ulicy. Czy mogę zastosować się do istniejącej linii zabudowy?

Jeśli linia zabudowy została wyznaczona w planie miejscowym, to trzeba się do niej zastosować. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują bowiem, wraz z innymi przepisami prawa, sposób wykonywania własności nieruchomości, a więc i zasady zagospodarowania terenu. Dopóki obowiązuje ten plan, niestety nie można zagospodarować działki w inny sposób. Nawet jeśli ustalenia planu nie pokrywają się z istniejącą faktycznie linią zabudowy - pierwszeństwo ma plan. Nowa linia zabudowy jest zapewne dostosowana do kategorii ulicy po poszerzeniu, a co za tym idzie - do natężenia ruchu i związanych z tym uciążliwości. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest uzyskanie zgody sąsiada na budowę przy granicy.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi