Jakich formalności wymaga wymurowanie grilla


Chcę wybudować w ogrodzie kilka metrów od domu murowany grill (bez zadaszenia). Czy konieczne będzie pozwolenie na budowę albo dopełnienie innych formalności urzędowych?
Postawienie murowanego grilla na prywatnej posesji nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Z punktu widzenia przepisów Prawa budowlanego taki obiekt należy zaliczyć do kategorii obiektów małej architektury. W art. 29 ust. 1 pkt 22 Prawa budowlanego postanowiono, że budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę, jednakże art. 30 ust. 1 pkt 4 mówi o konieczności dokonania zgłoszenia budowy takich obiektów w miejscach publicznych. Postawienie grilla w części ogrodowej na prywatnej posesji nie musi być zatem poprzedzone zgłoszeniem ani uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. (msw)
Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi