Jakich formalności wymaga wymurowanie grilla


Chcę wybudować w ogrodzie kilka metrów od domu murowany grill (bez zadaszenia). Czy konieczne będzie pozwolenie na budowę albo dopełnienie innych formalności urzędowych?
Postawienie murowanego grilla na prywatnej posesji nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Z punktu widzenia przepisów Prawa budowlanego taki obiekt należy zaliczyć do kategorii obiektów małej architektury. W art. 29 ust. 1 pkt 22 Prawa budowlanego postanowiono, że budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę, jednakże art. 30 ust. 1 pkt 4 mówi o konieczności dokonania zgłoszenia budowy takich obiektów w miejscach publicznych. Postawienie grilla w części ogrodowej na prywatnej posesji nie musi być zatem poprzedzone zgłoszeniem ani uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. (msw)
Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty