Kamera skierowana na dom. Na ratunek domowi


Aleksandra i Bogdan Czarneccy starali się zbudować ciepły dom. Po zakończeniu prac budowlanych, przed tynkowaniem, zamówili badanie termowizyjne. Chcieli mieć pewność, że w domu nie ma mostków cieplnych.
Państwo Czarneccy zbudowali dom pod Opolem. Ma 150 m2, jest parterowy z poddaszem użytkowym. Projekt powstał w Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch. Jarosława Charkiewicza w Białymstoku. Bryła domu podobała się inwestorom – pozostała bez zmian poza jedną, istotną – podniesieniem ścianki kolankowej. Zmieniono też układ wnętrza.
Dom zbudowano w technologii murowej – ściany fundamentowe z bloczków betonowych, podłoga na gruncie ocieplona ośmiocentymetrowym styropianem, ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego. Bloczki szerokości 36 cm, odmiana 400 były murowane na cienką spoinę. Wewnątrz ściany wyłożono płytami gipsowo-kartonowymi po to, by uzyskać jednolite i gładkie powierzchnie.
Odstępstwem od technologii było zastosowanie niewłaściwych nadproży. Hurtownia nie dostarczyła na czas nadproży systemowych. Ponieważ ekipa budowlana przez cztery dni nie pracowała, czekając na dostawę, inwestorzy postanowili zrezygnować z oryginalnych nadproży – kupili zwykłe betonowe szerokości 9 cm. Na każdy otwór użyto trzech nadproży, między betonowe belki ułożono „na wcisk” 2 cm wełny mineralnej.
Pewne trudności sprawiło wykonanie wieńca i ścianki kolankowej. Wieniec obudowano z zewnątrz płytkami z betonu komórkowego grubości 10 cm. W wieńcu są zakotwione słupki żelbetowe szerokości 36 cm – na nich wspiera się dach. Ścianka kolankowa została wykonana w takiej samej technologii jak ściany parteru – z bloczków 36-cm bez dodatkowego ocieplenia.
Inwestorzy, świadomi problemów z ociepleniem i ogrzewaniem budynków, zdecydowali się na bardzo dobre okna – szyby o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/(m2·K), ramy z pięciokomorowych profili z PCW.
Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2002 roku, zakończyła rok później. Tuż przed tynkowaniem państwo Czarneccy zdecydowali się na badanie termowizyjne swojego domu. Usługę zamówili w firmie w Opolu.


Dom w dniu badania termowizyjnego. Okaże się, że nadproże, podmurówka i wieniec będą wymagały ocieplenia.
Autor: Aleksandra Czarnecka
Fundament już został ocieplony. Teraz pora na wnękę drzwiową, okno i wykusz.
Autor: Aleksandra Czarnecka

Co zobaczyła kamera termowizyjna

W dniu badania temperatura wewnątrz domu wynosiła +20°C, na zewnątrz -2°C.

Ściany jednowarstwowe. W domu państwa Czarneckich wykonano je dobrze. Spełniają normy ochrony cieplnej budynków, nie wymagają więc dodatkowej izolacji. Z badania wynikło też, że nie zostały przekroczone wymagane przez technologię grubości spoin łączących poszczególne bloczki. Świadczy o tym jednolity rozkład temperatury na powierzchni ścian.

Słupki w ściance kolankowej. Na rys. widać kilka mostków cieplnych, czyli obszarów, gdzie ściana ma wyższą temperaturę (barwa jaskrawożółta). Najwyższą temperaturę mają słupki ścianki kolankowej (kolor czerwony). Słupki wykonano z betonu, czyli materiału o dużo niższym oporze cieplnym niż jednowarstwowe ściany z betonu komórkowego.

Nadproża. Straty ciepła widać w nadprożach okien. Nadproża mają kolor żółty – straty są mniejsze niż ze słupków ścianki kolankowej (kolor czerwony), ale w sumie duże, bo nadproża mają większą powierzchnię.

Nadproże okienne.
Autor: ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY

Okna i drzwi. Bardzo często źródłem strat ciepła w domach jest stolarka okienna. U państwa Czarneckich zamontowano nowoczesne okna z niskoemisyjnymi szybami i ramami – straty są niewielkie. Szczególnie korzystnie wypadły okna w porównaniu z drzwiami wejściowymi. Jest to częściowo efekt działania warstwy ochronnej, jaką powleczono szyby – zafałszowała wynik.

Drzwi wejściowe.
Autor: ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY

Podmurówka. Najsłabszym punktem badanego budynku okazała się podmurówka. Fundament ma dużą powierzchnię, dlatego wpływa to w ogólnym bilansie na duże straty ciepła.

Podmurówka budynku.
Autor: ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY

Wnioski. Stan ochrony cieplnej budynku można było określić jako dobry. Ściany mają jednolity rozkład temperatury na całej powierzchni. Straty przez mostki w punktach styku konstrukcji nośnej stropów i w nadprożach wydają się nieuniknione w domu jednorodzinnym. Docieplenie całego budynku byłoby nieuzasadnione ekonomicznie. Warto docieplić ściany w miejscu mostków cieplnych, ale tak, by nie oszpecić elewacji. Należy też ocieplić podmurówkę na całym obwodzie – to główne źródło strat ciepła.

Jakie przedsięwzięto środki zaradcze


Dom z opaskami – brązowe obramowanie i płaszczyzny wykonano z myślą o dociepleniu. Efekt dla urody domu? Znakomity!
Autor: Andrzej T. Papliński
Duża powierzchnia okien, ale w tym domu nie będzie zimno. Doskonałej jakości okna wychodzą na stronę południową.
Autor: Andrzej T. Papliński

Istnienie mostków termicznych było niezaprzeczalne. Firma wykonująca badanie nie zalecała jako środka zaradczego ocieplenia całego budynku. Ocieplenie fragmentów wydawało się problematyczne – zdaniem wykonujących badanie dom mógł zostać oszpecony.
Inwestorzy mieli inne zdanie. W konieczności pogrubienia elewacji dostrzegli szansę na upiększenie budynku. I chyba im się udało. Dom zyskał na urodzie. Tylko wtajemniczeni wiedzą, że opaski wokół okien, pogrubione ściany fundamentowe i wykusze mają nie tylko być ramą dla elementów domu, ale też docieplać zimne miejsca.
Opaski zrobiono z polistyrenu ekstrudowanego grubości 4 cm. Tym samym materiałem ocieplono także podmurówkę. Następnie dom otynkowano.
Państwo Czarneccy mają nadzieję, że następnego odcinka pod tytułem: „Docieplenie” już nie będzie. Kamera wykonała swoje zadanie.Okna obwiedziono opaską z polistyrenu ekstrudowanego grubości 4 cm i położono tynk o grubym ziarnie.
Autor: Andrzej T. Papliński
Wykusz także zyskał na urodzie dzięki ociepleniu i brązowej kolorystyce.
Autor: Andrzej T. Papliński
Wnętrze wykończono ze smakiem i z dbałością o wysoką jakość.
Autor: Andrzej T. Papliński

Badanie termowizyjne
Badanie termowizyjne to metoda badania temperatury przedmiotów na odległość. Każde ciało jest źródłem promieniowania podczerwonego. Intensywność promieniowania zależy od temperatury i charakteru powierzchni. Kamera termowizyjna mierzy temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Na podstawie promieniowania emitowanego przez obserwowany obiekt tworzy kolorową mapę temperatur.
Tą metodą można bezinwazyjnie dokonać oceny jakości wykonania prac budowlanych i ociepleniowych. Mostki cieplne to miejsca, w których właściwości termoizolacyjne są gorsze niż pozostałej części przegrody – miejsca, gdzie występują zwiększone straty ciepła. Termowizja pozwala również wykryć wszelkiego rodzaju zawilgocenia będące przyczyną powstawania zagrzybień oraz strat ciepła (obecność wody w porach materiału budowlanego powoduje pogorszenie jego właściwości izolacyjnych). Badanie jest szczególnie przydatne do wykrywania zawilgoceń w płaskich stropodachach i miejsc przecieków.
Koszty wykonania kompleksowej analizy termowizyjnej budynku jednorodzinnego wahają się w granicach od 800 do 1000 zł. Ten wydatek szybko się zwróci dzięki oszczędności powstałej po likwidacji mostków cieplnych. Kamera odnajdzie wszystkie słabe punkty domu.

Dom ogrzewany prądem musi być bardzo ciepły (Aleksandra i Bogdan Czarneccy)

Budowa domu była dla nas alternatywą dla kupna mieszkania w Opolu. Cena 2200 zł za 1 m2 mieszkania bez podłóg i białego montażu wydała się nam za wysoka. O wiele sensowniejszą perspektywą była budowa własnego domu.
Za działkę pod Opolem o powierzchni 858 m2 zapłaciliśmy 22 tys. zł. Dom budowaliśmy systemem kontraktowym – zatrudniając kolejne ekipy. Budowa domu kosztowała 257 tys. zł (1700 zł/m2; w tym stan surowy – 80 tys. zł).
Standard wykończenia domu jest wysoki. W domu zainstalowaliśmy rekuperator o mocy 115 W i wydajności 320 m3/h. Źródłem ogrzewania są piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem ciepła. Ponieważ ogrzewamy dom prądem, zależało nam na tym, by zbudować dom ciepły. Dlatego zamówiliśmy badanie termowizyjne. Znając jego wyniki, mogliśmy poprawić te miejsca, w których straty ciepła byłyby największe.
W domu zainstalowaliśmy też usytuowany centralnie kominek z wkładem grzewczym. Liczymy, że wydajnie wspomoże on ogrzewanie elektryczne.


Autor: Aleksandra Czarnecka

Zdaniem Muratora (Paweł Dominiak)

Nowoczesne technologie budowy domów najczęściej są przemyślane w każdym szczególe i dlatego jakiekolwiek odstępstwo od przyjętych założeń zwykle powoduje efekt domina.
Do takich technologii należy zaliczyć budowę domów o ścianach jednowarstwowych wykonanych z bloczków z betonu komórkowego.
Producenci, zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest przestrzeganie rygorów technologicznych, opracowują odpowiednie materiały informacyjne i szkoleniowe dla projektantów, wykonawców i inwestorów (broszury te są bezpłatne i łatwo dostępne). Korzystając z tej pomocy i przestrzegając zawartych zaleceń, właściwie nie można popełnić żadnego błędu. Wybuduje się ciepły dom, praktycznie bez mostków termicznych i w rezultacie bez potrzeby korzystania z kamery termowizyjnej. Wtedy jednak zgodnie z technologią nadproża wieńce czy żelbetowe słupki ścianki kolankowej powinny być wykonane w przeznaczonych do tego kształtkach i docieplone czterocentymetrową warstwą styropianu lub wełny mineralnej. Wtedy wartość współczynnika przenikania ciepła dla tych elementów (U = 0,49 W/(m2·K)) byłaby porównywalna ze ścianą.
W domu państwa Czarneckich odstępstwa od technologii spowodowały, że powstało wiele mostków termicznych o współczynnikach przenikania ciepła znacznie odbiegających od dopuszczalnych, na przykład dla nadproży U = 1,22 W/(m2·K), dla wieńca U = 0,96 W/(m2·K), dla słupków ścianki kolankowej U = 1,71 W/(m2·K). Jednak to mógłby stwierdzić każdy architekt, a powinien również umieć obliczyć każdy kierownik budowy.
Ocieplenie fragmentów ścian czterocentymetrową warstwą polistyrenu ekstrudowanego na pewno poprawiło sytuację, ale dla nadproży czy słupków ścianki kolankowej to i tak za mało (odpowiednio U = 0,55 W/(m2·K) i U = 0,63 W/(m2·K)) w stosunku do wartości normowych (U = 0,50 W/(m2·K) dla ścian jednowarstwowych).
Warto zlecić badanie kamerą termowizyjną, kiedy nie ma pewności, czy roboty budowlane wykonano prawidłowo. W sytuacjach spornych wynik badania może być dowodem błędów technicznych. Warto wykonać badanie kamerą, kiedy nie ma projektu domu, na przykład przed remontem starego domu. Warto, gdy inwestor nie chce docieplać całego domu, lecz tylko miejca, gdzie straty ciepła są zbyt duże.


Przekrój przez nadproże i wieniec zgodny z założeniami producentów.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Przekrój przez nadproże i wieniec – tak jak zostało to zrobione w domu państwa Czarneckich.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi