Kocioł z kominem czy bez komina? Problem z wyborem


Spaliny z kotła gazowego muszą być odprowadzane na zewnątrz domu. Zwykle trzeba w tym celu wybudować komin, chyba że zainstaluje się specjalny typ kotła, który go nie potrzebuje.

Tradycyjny kocioł ma otwartą komorę spalania. Powietrze potrzebne do spalania pobiera z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany, a spaliny odprowadza na zewnątrz domu przez komin.

Kocioł z zamkniętą komorą spalania (turbo). Nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia, w którym jest zamontowany, lecz z zewnątrz domu. Jednocześnie tym samym przewodem wyrzuca tam spaliny, najczęściej przez ścianę budynku. Cały proces spalania jest więc odizolowany - przebiega niezależnie od warunków panujących w pomieszczeniu, w którym jest kocioł.

Kocioł z otwartą komorą spalania.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Kocioł z zamkniętą komorą spalania.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Doprowadzanie powietrza...

Kocioł tradycyjny. Spalanie w kotle gazowym będzie przebiegało prawidłowo, jeśli do pomieszczenia, w którym jest zainstalowany, będzie dopływała dostateczna ilość powietrza - co najmniej 10 m3 na każdy 1 m3 spalanego gazu. Jeśli powietrza będzie zbyt mało, spalanie będzie niepełne, będzie powstawał czad i obniży się sprawność kotła. Do pomieszczenia z kotłem tradycyjnym powietrze może być dostarczane przez nieszczelności w oknach lub drzwiach albo przez specjalne kanały (otwory) nawiewne, umieszczane zazwyczaj tuż nad podłogą.
Powietrze napływające do kotła jest zimne (kotła używamy przecież wtedy, gdy na dworze panuje niska, najczęściej ujemna temperatura) i może wychładzać pomieszczenie, w którym jest zainstalowany. To może być szczególnie uciążliwe w łazience, na przykład podczas kąpieli lub brania natrysku.

Uwaga! W pomieszczeniu z kotłem odprowadzającym spaliny do komina o ciągu naturalnym nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej (na przykład wyciągu kuchennego lub wentylatora łazienkowego).

Kocioł z zamkniętą komorą spalania. Kocioł turbo pobiera powietrze do spalania przewodem powietrzno-spalinowym. Przewód jest wyprowadzony na zewnątrz budynku. Składa się z dwóch współosiowych rur: mniejszej - wewnętrznej i większej - zewnętrznej. Rurą zewnętrzną zasysane jest powietrze potrzebne do spalania, wewnętrzną - wyrzucane są gorące spaliny. Powietrze zassane do spalania, przepływając wzdłuż ciepłej rury ze spalinami, ogrzewa się, co dodatkowo, choć nieznacznie, polepsza proces spalania paliwa.
Kocioł z zamkniętą komorą spalania nie wychładza pomieszczenia, w którym się znajduje. Dzięki temu, że nie czerpie z pomieszczenia powietrza do spalania, nie wymusza napływu do tego pomieszczenia zimnego powietrza z zewnątrz.

... i odprowadzanie spalin

Kocioł tradycyjny. Komin, który odprowadza spaliny z kotła tradycyjnego, musi mieć odpowiednią wysokość, aby zapewnić wytworzenie dostatecznego ciągu kominowego.
W kotłach na gaz (ziemny i płynny) oraz olej opałowy temperatura spalin nie przekracza 200°C, co w połączeniu z dużą ilością powietrza, potrzebną do spalania, powoduje wykraplanie się w kominie pary wodnej zawartej w spalinach. Para wodna, łącząc się ze spalinami, tworzy agresywne kwaśne związki siarki i azotu. Dlatego kominy odprowadzające spaliny z tych kotłów powinny mieć wkłady ze stali kwasoodpornej lub powinny być wykonane z kształtek ceramicznych odpornych na niszczące działanie kondensatu.
Kocioł z zamkniętą komorą spalania. Może być dobrym rozwiązaniem w domach parterowych lub remontowanych. Rozwiązuje bowiem problem odprowadzenia spalin w sytuacji, gdy w domu nie ma odpowiednio dużo miejsca na wybudowanie komina albo gdy kocioł zainstalowany jest na ostatniej kondygnacji lub strychu i komin byłby zbyt krótki, by wytworzyć ciąg kominowy, wystarczający do odprowadzenia spalin z kotła z otwartą komorą spalania.
W domach jednorodzinnych można montować kotły z zamkniętą komorą spalania o mocy do 21 kW. W nowych, energooszczędnych domach zapotrzebowanie mocy jest zwykle mniejsze, na przykład w domu o powierzchni 200 m2 wynosi około 15 kW. Jeśli dom nie jest tak ciepły i zapotrzebowanie na ciepło do jego ogrzania przekracza 21 kW, ale nie więcej niż o 10%, można zamontować w nim kocioł turbo o mocy 21 kW. Taki kocioł pokryje potrzeby energetyczne budynku. Można także wyprowadzić przewód powietrzno-spalinowy ponad dach. Wtedy nie obowiązuje zawarte w Prawie budowlanym ograniczenie mocy kotła. Gdy przewód powietrzno-spalinowy jest prawidłowo zamontowany, nie ma obawy, że wyprowadzane przez ścianę spaliny będą niszczyć elewację budynku.Kocioł VITOPEND 100 firmy VIESSMANN. Moc 24 kW. Dwufukcyjny z otwartą komorą spalania kosztuje 3550 zł,a z zamkniętą – 3941 zł.
Autor: VIESSMANN
Kocioł EUROSTAR firmy JUNKERS. Moc: 24 kW. Jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania kosztuje 3855 zł, a z zamkniętą – 4695 zł. Jeśli kocioł ma również przygotowywać c.w.u., trzeba dokupić zasobnik.
Autor: JUNKERS
Jednofunkcyjny kocioł ATMOmax PLUS (z otwartą komorą spalania) i TURBOmax PLUS (z zamkniętą komorą spalania) firmy VAILLANT. Moc: 20 kW. ATMOmax PLUS kosztuje 3500 zł, TURBOmax PLUS – 4385 zł.
Autor: VAILLANT

Bezpieczeństwo

Kocioł tradycyjny. W pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany, muszą być zapewnione: z jednej strony - dopływ odpowiedniej ilości powietrza (minimum 10 m3 na 1 m3 spalonego gazu), z drugiej - sprawna wentylacja wywiewna. Wtedy użytkowanie kotła jest bezpieczne.
Gdy ilość powietrza do spalania jest zbyt mała, może wydzielać się tlenek węgla, popularnie nazywany czadem. A gdy niedrożny jest komin, w starych kotłach bez zabezpieczenia spaliny mogą cofać się do pomieszczenia. Nowoczesne kotły wyposażone są w zabezpieczenia przed cofaniem się spalin, zwane czynnikami ciągu kominowego.
Kocioł z zamkniętą komorą spalania. Całkowite odizolowanie procesu spalania od pomieszczenia powoduje, że kocioł turbo jest bezpieczniejszy w użytkowaniu niż kocioł tradycyjny. Produkty spalania zagrażające ludzkiemu życiu nie mają możliwości wydostawania się do pomieszczenia. Nie ma także problemów z ciągiem kominowym i niewłaściwym odprowadzaniem spalin.

Miejsce montażu

Kocioł tradycyjny. Pomieszczenie, w którym można go zainstalować, musi mieć:
- wysokość co najmniej 2,2 m,
- kubaturę nie mniejszą niż 8 m3,
- odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną (szczegółowe wymagania opisaliśmy w Muratorze 5/01).
Na kocioł można przeznaczyć osobne pomieszczenie lub jeśli jest wiszący - zamontować go na ścianie kuchni bądź łazienki. Warunek - w jednej ze ścian pomieszczenia musi znajdować się wolny przewód spalinowy, do którego można podłączyć kocioł lub musi być możliwość wybudowania komina.

Kocioł z zamkniętą komorą spalania. Pomieszczenie, w którym może być zainstalowany, musi spełniać wymagania co do wysokości i wentylacji wywiewnej, takie jak pomieszczenie dla kotła tradycyjnego.
Kocioł turbo nie musi być koniecznie zawieszony na ścianie zewnętrznej (choć jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ przewód do odprowadzania spalin jest najkrótszy i nie ma załamań; trzeba tylko pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od okien). Można go zawiesić na ścianie wewnętrznej lub w kuchni wbudować w ciąg szafek. Odprowadzenie spalin można wtedy rozwiązać, stosując dłuższe przewody powietrzno-spalinowe i kształtki o kącie zagięcia 90 lub 45°.

Koszty

Kocioł tradycyjny. Jego cena zależy głównie od mocy i marki producenta oraz wyposażenia w elementy automatycznej regulacji.
Kotły z zamkniętą komorą spalania (jedno- i dwufunkcyjne) są 15-20% droższe niż tradycyjne. Ale za to nie trzeba budować komina, kupować i montować wkładów kominowych. Niższe są więc koszty budowy domu. Wybicie otworu w ścianie zewnętrznej do poprowadzenia przewodu powietrzno-spalinowego to koszt symboliczny (można to nawet zrobić samodzielnie). Gdy nie ma komina, jest większa swoboda w podziale pomieszczeń.

Gdy kocioł ma

...otwartą komorę spalania (kocioł tradycyjny)
- trzeba go podłączyć do komina. Komin musi być trwały, szczelny i zapewniać sprawne odprowadzanie spalin;
- do pomieszczenia, gdzie jest zamontowany, musi dopływać odpowiednia ilość powietrza do spalania i sprawnie działać wentylacja wywiewna grawitacyjna;
- kosztuje 15-20% mniej, niż gdy ma komorę  zamkniętą.

...zamkniętą komorę spalania (kocioł turbo)
- można go zamontować w domu bez komina albo tam, gdzie komin byłby za krótki, na przykład w domu parterowym lub na strychu;
- spalanie jest całkowicie odizolowane od pomieszczenia, dzięki czemu jestbezpieczniejszy w użytkowaniu;
- jest droższy, ale nie trzeba do niego budować komina oraz kupować i montować wkładów kominowych.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi