Kominek jak kocioł. Kominki z płaszczem wodnym


Czy kominek może zastąpić kocioł centralnego ogrzewania? Tak, a na dodatek ogrzewanie domu może być dzięki temu nawet o połowę tańsze niż gazowe.


Wiele osób decyduje się na ogrzewanie domu za pomocą nowoczesnych wkładów kominkowych. Skłaniają je do tego rosnące koszty gazu, oleju i prądu, a także estetyczne i ekologiczne walory wkładów kominkowych. Dym powstający podczas spalania drewna zawiera mniej zanieczyszczeń niż spaliny z kotłów węglowych.
Zamknięte wkłady kominkowe od zwykłych, otwartych kominków różni to, że zdecydowana większość wytworzonego w nich ciepła pozostaje w pomieszczeniu, zamiast uciekać przez komin.

Kominek i ogrzewanie powietrzne

Aby ciepło z kominka można było wykorzystać do ogrzewania całego domu, ciepłe powietrze trzeba przetransportować do wszystkich pomieszczeń. Służą do tego kanały powietrzne, którymi jest ono kierowane znad kominka do specjalnych nawiewników.
Jeśli nawiewniki są zainstalowane w odległości większej niż 2-3 m od osi paleniska (w poziomie), to do wymuszenia ruchu powietrza potrzebny jest elektryczny wentylator (turbina). System złożony z wkładu kominkowego i sieci kanałów zwany jest systemem Dystrybucji Gorącego Powietrza (DGP).
Jak każdy system grzewczy ma on jednak pewne wady. Są one typowe dla ogrzewania powietrznego – wdmuchiwanie do pomieszczenia ogrzanego powietrza sprzyja krążeniu w nim kurzu (nie można go zatem polecić alergikom), a po wyłączeniu źródła ciepła w pomieszczeniach szybko robi się zimno.

Kominek i grzejniki

Innym sposobem ogrzewania domu kominkiem jest wykorzystanie go jako źródła ciepła do zasilania wodnego ogrzewania grzejnikowego.
Sam kominek – zwany kominkiem z płaszczem wodnym – różni się od zwykłego wkładu kominkowego. Spaliny pochodzące ze spalanego w nim drewna nie ogrzewają powietrza – tak jak w kominkach otwartych czy we wkładach kominkowych – ale wodę, podobnie jak kotły na paliwa stałe, gaz czy olej. Kominek z płaszczem wodnym współpracuje zatem z tradycyjną grzejnikową instalacją centralnego ogrzewania, zachowując walory ekonomiczne, estetyczne i ekologiczne zwykłego kominka.
Moc cieplna takich kominków wynosi od kilkunastu do mniej więcej 40 kW. Trzeba pamiętać o tym, że nie jest ona stała i zależy od ilości znajdującego się w palenisku paliwa oraz fazy jego spalania.

Uwaga! Producenci w katalogach podają zwykle nominalną moc kominków. W praktyce kominek okresowo może pracować z mocą znacznie większą. Producenci zapewniają, że kominkiem z płaszczem wodnym można ogrzewać dom o powierzchni nawet 350 m².

Kominek z płaszczem wodnym i kocioł w instalacji otwartej – rozwiązanie polecane do istniejących domów wyposażonych w otwartą instalację c.o.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Dla kogo ogrzewanie kominkowe?

Ogrzewania kominkowego, zarówno kominkiem z systemem DGP, jak i kominkiem z płaszczem wodnym, nie można polecić osobom zapracowanym, nie w pełni sprawnym fizycznie lub po prostu leniwym.
Co pewien czas trzeba bowiem przywieźć, poukładać, wysuszyć drewno, a co kilkanaście godzin dokładać do kominka. Problemem jest też częsta lub długotrwała nieobecność domowników. Kiedy nawet sprawny i pracowity właściciel kominka zimą wyjedzie na dłuższy urlop, dom nie będzie ogrzewany i może ulec zniszczeniu. W systemie z kominkiem z płaszczem wodnym szczególnie zagrożona jest wtedy wypełniona wodą instalacja centralnego ogrzewania.
Aby uniknąć problemów z zapewnieniem ciągłości pracy systemu ogrzewania podczas nieobecności czy chociażby niedyspozycji właściciela, kominki z płaszczem wodnym instaluje się w układach z bezobsługowymi kotłami elektrycznymi, gazowymi bądź olejowymi. Całość jest sterowana automatycznie i zależnie od preferencji użytkownika i mocy zastosowanego kotła umożliwia utrzymywanie w pomieszczeniach przynajmniej tak zwanej temperatury dyżurnej (kilka stopni powyżej zera) lub nawet zapewnienie komfortu cieplnego.

Kominek z płaszczem a nowoczesna instalacja

Kominki z płaszczem wodnym podobnie jak kotły na paliwa stałe ze względów bezpieczeństwa mogą pracować tylko w instalacjach grzewczych systemu otwartego, czyli takich, w których woda instalacyjna ma kontakt z atmosferą w otwartym naczyniu wzbiorczym. Dzięki temu wzrost temperatury wody nie powoduje wzrostu ciśnienia w rurach. Jednak nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania działają znacznie sprawniej w systemie zamkniętym. Są wówczas trwalsze, tańsze w eksploatacji i łatwiej jest zastosować w nich automatyczną regulację. Aby nie trzeba było rezygnować z tych niewątpliwych zalet, w układach grzewczych z kominkami z płaszczem stosuje się dodatkowy przeponowy wymiennik ciepła oddzielający dwa obiegi wodne – jeden przez kominek (w układzie otwartym), drugi – przez grzejniki (w układzie zamkniętym). Wykorzystuje się do tego niewielkie, ale mające bardzo wysoką sprawność wymienniki płytowe.

Kominek z płaszczem wodnym i kocioł w instalacji zamkniętej – rozwiązanie polecane do domów nowo budowanych.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ciepła woda z kominka

Zastosowanie płaszcza wodnego w kominku umożliwia wykorzystanie go do przygotowania ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu zasobnikowym. Dzięki stosunkowo dużej mocy grzewczej kominków (od kilkunastu do kilkudziesięciu kilowatów) możliwe jest też bezpośrednie przygotowywanie przez nie ciepłej wody w sposób przepływowy, jeśli nad paleniskiem zainstaluje się dodatkową wężownicę. Podobnie jak w instalacjach c.o. typu zamkniętego i tu pojawia się jednak problem niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wody, który mógłby doprowadzić do katastrofy.
Aby nie dopuścić do niepożądanego wzrostu ciśnienia, należy ograniczyć wzrost temperatury wody. Łatwo to zrobić, gdy źródłem ciepła jest kocioł gazowy, olejowy czy elektryczny (można je automatycznie włączać i wyłączać). W kominku zasilanym paliwem stałym szybkie i automatyczne rozpalanie i gaszenie płomienia jest niewykonalne. Wymyślono jednak sposób na automatyczną regulację temperatury wody podgrzewanej w kotłach na paliwa stałe, czyli także w kominkach z płaszczem wodnym. Jest to dodatkowy wymiennik chłodzenia awaryjnego montowany wewnątrz wodnego wymiennika ciepła. Doprowadza się do niego zimną wodę z wodociągu lub ze studni. Kiedy temperatura wody grzewczej wzrasta ponad 95°C, zawór termostatyczny otwiera dopływ zimnej wody do wymiennika, co powoduje obniżenie temperatury w instalacji. Rozwiązanie to nie jest jeszcze zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Dopuszczają je natomiast przepisy Unii Europejskiej.

Zasilanie awaryjne

W instalacji grzewczej z kominkiem z płaszczem wodnym współpracującym z innym kotłem przyczyną nadmiernego wzrostu temperatury wody w instalacji może być także brak prądu. Dzieje się tak dlatego, że krążenie wody w instalacji grzewczej w układzie zamkniętym (w obiegu kotła) wymuszone jest przez pompę obiegową zasilaną elektrycznością. Gdy brak zasilania, układ przestaje działać, a ciepło wytwarzane w kominku z płaszczem nie jest odbierane przez wymiennik ciepła. Prowadzi to oczywiście do nadmiernego wzrostu temperatury wody w obiegu kominka. Można uniknąć takiej sytuacji, stosując awaryjne zasilanie (UPS). Składa się ono z akumulatora i elektronicznego układu, który uruchamia je automatycznie w przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej. Ładowanie akumulatora następuje również automatycznie po ponownym pojawieniu się napięcia w sieci.

Komu się to opłaca?

W nowym domu. Kominek działający równolegle z dodatkowym źródłem  ciepła, wymiennik płytowy, zabezpieczenia, awaryjne zasilanie – koszty inwestycyjne takiej instalacji są wysokie. Późniejsze niskie koszty eksploatacyjne mogą to jednak zrekompensować, zwłaszcza użytkownikom niemającym dostępu do gazu ziemnego. Z pewnością eksploatacja kominka z płaszczem wodnym będzie tańsza niż samo ogrzewanie elektryczne.
Warto się zastanowić, czy układu kominek z płaszczem wodnym plus kocioł elektryczny nie wolelibyśmy od kotła olejowego i zajmujących sporo miejsca zbiorników na olej. Koszt instalacji może być podobny, a urok ogrzewania kominkowego jednak większy.

W starym domu z instalacją c.o. Kominek z płaszczem wodnym niewątpliwie można polecić użytkownikom tradycyjnej, grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania, którzy chcieliby mieć w swoim domu kominek. Warto wówczas ciepło powstające przy spalaniu w nim drewna wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń. Można to oczywiście zrobić za pomocą DGP, ale budowa kanałów rozprowadzających powietrze, zwłaszcza w gotowym domu, często jest bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. Jeśli rachunki za gaz są za wysokie, do instalacji c.o. podłączamy kominek z płaszczem.
Inwestycja w system z prawdziwego zdarzenia z kominkiem z płaszczem wodnym, wymiennikiem płytowym i armaturą zabezpieczającą i sterującą jest kosztowna.
Rozwiązania prostsze mogą się okazać zbyt uciążliwe w eksploatacji. Układ kominek plus tradycyjny kocioł jest komfortowy. Dopóki będziemy mieli czas i ochotę na palenie w kominku, dopóty możemy liczyć na dużo niższe koszty ogrzewania. Kiedy znudzi nam się zajmowanie kominkiem lub nie będzie nas w domu, zastąpi go kocioł, a dzięki automatyce sterującej nie będziemy musieli pamiętać o jego obsłudze.
Jak szybko zwróci się taka inwestycja? To zależy przede wszystkim od tego, jak często będziemy palić w kominku, oraz od wielu innych czynników: wielkości domu, temperatury w zimie, oczekiwanego przez użytkowników komfortu cieplnego, dostępności drewna opałowego itd. W sprzyjających warunkach ogrzewanie kominkowe może być nawet o połowę tańsze od gazowego.

Czym się różni instalacja zamknięta od otwartej?

Wraz ze wzrostem temperatury woda zwiększa swoją objętość. Jeśli wypełnia szczelnie zamkniętą instalację, jej objętość nie może się zwiększyć, więc zwiększa się siła, z jaką płyn napiera na ścianki rur, czyli wzrasta ciśnienie. Aby nie doprowadzić do rozerwania któregoś z elementów instalacji, trzeba zastosować specjalne zabezpieczenia. Najprostszym i jednocześnie niezbędnym (wymagają tego przepisy) jest zawór bezpieczeństwa atestowany przez Urząd Dozoru Technicznego. W momencie powstania w instalacji niebezpiecznie wysokiego ciśnienia zawór otwiera się i pewna ilość wody wylewa się do kanalizacji, dzięki czemu ciśnienie spada. Zadziałanie zaworu bezpieczeństwa powinno być już ostatnią deską ratunku i w czasie normalnej, prawidłowej eksploatacji instalacji nie powinno do niego dochodzić.
Ponieważ temperatura wody w instalacji, a więc także jej objętość, zmienia się przez cały czas, potrzebne jest urządzenie kompensujące te zmiany. Jest nim naczynie wzbiorcze – przeponowe – w instalacjach z kotłami na paliwa płynne, w których zmiany temperatury są niewielkie i łatwo je kontrolować, albo otwarte – w instalacjach z kotłami na paliwa stałe, w których występuje duże ryzyko nadmiernego, niekontrolowanego wzrostu temperatury.

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym


Termokominek firmy CTM Polonia. Model TKM 18 KN. Moc 18 kW. Cena 5882 zł. Model TKM 30 KN. Moc 30 kW. Cena 7893 zł.
Autor: CTM POLONIA
Turbokominek firmy MAKROTERM. Zestaw złożony z wkładu kominkowego z płaszczem wodnym o mocy 18 kW, niezbędnej armatury zabezpieczającej i regulacyjnej, zestawu pompowego i turbiny powietrznej z centralką sterującą – cena 7639 zł. Zestaw jak wyżej, ale z wkładem kominkowym o mocy 32 kW – cena 9464 zł.
Autor: MAKROTERMWkład kominkowy z płaszczem wodnym firmy FABRILOR. Model DECO 1750E. Moc 26 kW. Cena 8467 zł*. Model DECO 1801E. Moc 35 kW. Cena 10 128 zł*.
Autor: FABRILOR
Wężownica firmy SPARTHERM do współpracy z większością wkładów kominkowych tej firmy. Model Aqua WT Direkt. Moc 2,5 kW. Cena 2350 zł*.
Autor: SPARTHERM

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi