Kominek potrzebuje powietrza


Nawet najlepiej zbudowany kominek – otwarty czy zamknięty – nie będzie dobrze działał, jeśli nie dostarczymy mu wystarczającej ilości powietrza do spalania.

Po co powietrze?

Każde urządzenie z paleniskiem na drewno (kominek otwarty, kominek z wkładem czy wolno stojący piec kominkowy zwany kozą) zużywa do spalania powietrze, które następnie w postaci dymu jest odprowadzane przez komin na zewnątrz. Gdy powietrze do spalania jest pobierane z wnętrza domu, powstaje w nim podciśnienie. W miejsce zużywanego powietrza musi być dostarczana odpowiednia ilość świeżego. Jeśli się o to nie zadba, pojawią się kłopoty. Najczęstsze z nich to:
- wydobywanie się dymu z kominka do pomieszczenia,
- problemy z rozpaleniem i utrzymaniem ognia,
- zaburzenia wentylacji – powietrze zamiast być odprowadzane na zewnątrz przez kanały wentylacyjne, jest przez nie zasysane do wnętrza domu.
Dawniej, kiedy domy nie były tak szczelne jak dziś, świeże powietrze dostawało się do nich w sposób naturalny przez liczne nieszczelności, na przykład w drzwiach i oknach.
Jednym z podstawowych założeń nowoczesnego budownictwa jest ograniczanie strat ciepła, między innymi przez uszczelnienie domów. W takiej sytuacji bardzo ważne jest zapewnienie prawidłowego bilansu powietrznego.


Kominek otwarty wysysa z domu w ciągu godziny kilkakrotnie więcej powietrza, niż wynosi kubatura pomieszczenia, w którym jest zainstalowany.
Autor: Piotr Mastalerz
Powietrze trzeba doprowadzić z zewnątrz do każdego kominka i we wszystkich – nie tylko szczelnych – domach.
Autor: Piotr Mastalerz

Do kominka otwartego i z wkładem

Kominki otwarte. Do spalenia 1 kg drewna zużywają bardzo dużo powietrza, bo aż 200-2000 m³ w ciągu godziny. Dla porównania kubatura pokoju o powierzchni 35 m² wynosi około 95 m³, czyli kominek otwarty w ciągu godziny wysysa z domu do kilkunastu razy więcej powietrza, niż wynosi kubatura pomieszczenia, w którym się znajduje. Jest tak dlatego, że podczas palenia zasysa powietrze całą powierzchnią otworu paleniska. Im jest ona większa, tym więcej powietrza z pomieszczenia zostaje wciągnięte do komina. Tylko część zasysanego powietrza ma podczas spalania bezpośredni kontakt z drewnem. Reszta przepływa z dala od paliwa, nie biorąc udziału w spalaniu, ale unosząc energię cieplną do komina. Stąd między innymi niska sprawność kominków otwartych.

Kominki zamknięte. W szczelnych domach budowanych według najnowszych technologii o wiele bezpieczniejszym i wydajniejszym rozwiązaniem są kominki z paleniskiem zamkniętym (z kasetami lub wkładami kominkowymi). Zużycie powietrza przez takie kominki jest znacznie mniejsze – 6-8 m³ w ciągu godziny na 1 kg drewna. Dodatkowo przepływ powietrza jest tak ukierunkowany, że jego przeważająca część łączy się z paliwem, biorąc udział w efektywnym wytwarzaniu energii cieplnej. Komin, do którego podłączony jest kominek, wytwarza odpowiednie podciśnienie, dzięki któremu dym jest zasysany z paleniska.
Jeśli budynek jest szczelny, w pewnym momencie może powstać duże podciśnienie. W rezultacie podczas otwierania drzwiczek dym z komina będzie się cofał do pomieszczenia.
Doprowadzenie powietrza do komory spalania tylko w niewielkim stopniu ogranicza pobór powietrza z pomieszczenia. Wynika to z tego, że gdy drzwiczki paleniska są zamknięte, powietrze – zwłaszcza we wkładach z systemem utrzymywania czystej szyby (z kurtyną powietrzną) – jest pobierane do spalania dwiema drogami:
- przez regulatory prędkości spalania (dopływu powietrza),
- przez szczelinę wokół szyby drzwiczek.

W przypadku kominków otwartych wystarczy doprowadzić powietrze w pobliże paleniska.
Autor: FONDIS-KOPERFAM

Jak doprowadzić?

Powietrze należy doprowadzić możliwie blisko paleniska. Można zrobić w tym celu specjalną instalację lub wykorzystać już istniejącą wentylację.
Powietrze doprowadza się z zewnątrz specjalnym przewodem. Jego kształt i materiał, z jakiego jest wykonany, nie mają znaczenia. Może to być na przykład kanał aluminiowy lub rura z PCW. Ważny jest przekrój – okrągły kanał musi mieć średnicę co najmniej 160 mm, prostokątny – powierzchnię minimum 200 cm². Kanał powinien być wyposażony w przepustnicę umożliwiającą zamknięcie dopływu powietrza do kominka, kiedy nie jest używany.
W przypadku kaset, wkładów kominkowych oraz kóz stosuje się również bezpośrednie doprowadzenie powietrza do paleniska. Wlot powietrza do paleniska może być wtedy regulowany lub całkowicie zamknięty i przepustnica jest zbędna.


Powietrze można doprowadzić kanałem aluminiowym lub rurą PCW. Ta na zdjęciu ma jednak zbyt małą średnicę.
Autor: Robert Szarapka
W prawidłowo wykonanej instalacji doprowadzającej powietrze do kominka przewód powinien mieć co najmniej średnicę 160 mm lub powierzchnię 200 cm².
Autor: Mariusz Bykowski

Kiedy brak doprowadzenia powietrza

To, niestety, bardzo powszechny błąd w instalacjach kominkowych. Są jednak rozwiązania pozwalające wybrnąć z tej sytuacji. Można na przykład wykorzystać wolny kanał wentylacyjny, którym powietrze będzie pobierane z nieużytkowego poddasza. Trzeba w nim zainstalować przewód i doprowadzić go możliwie blisko kominka. Przewód powinno się oczywiście wyposażyć w przepustnicę umożliwiającą regulację przepływu powietrza.

Uwaga! Nigdy nie powinno się pobierać powietrza do kominka z kanału wentylacyjnego wychodzącego ponad dach. Istnieje wówczas poważne ryzyko, że wraz z powietrzem będą do domu zasysane spaliny lub dym wydostające się z kominów.

Lekarstwem na niedobór powietrza do spalania może być także zainstalowanie nawiewników lub nawietrzaków w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek lub koza. Ich liczbę powinna określić firma instalująca kominek na podstawie danych dotyczących zapotrzebowania na powietrze do spalania dla danego paleniska.


We wkładach i w kasetach kominkowych jeden koniec rury jest często bezpośrednio połączony z komorą paleniska...
Autor: Mariusz Bykowski
...drugi jest osłonięty kratką widoczną na elewacji domu.
Autor: Andrzej Szandomirski

Powietrze do kominka a przepisy

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690):
- do kominków z zamkniętym paleniskiem (w tym również kóz) trzeba doprowadzić co najmniej 10 m³ powietrza w ciągu godziny na 1 kW nominalnej mocy cieplnej wkładu (kozy);
- kominki z otwartym paleniskiem wymagają doprowadzenia takiej ilości powietrza, aby prędkość jego przepływu w otworze komory spalania była nie mniejsza niż 0,2 m/s.

Kominek w domu z wentylacją mechaniczną

Coraz większą popularność wśród osób budujących domy jednorodzinne zyskują systemy wentylacji mechanicznej, a zwłaszcza instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. W domach wentylowanych w ten sposób strumienie powietrza zużytego – wywiewanego przez wentylator wywiewny – i świeżego – nawiewanego przez wentylator zainstalowany w przewodzie nawiewnym – są zrównoważone. Jeśli instalacja nawiewno-wywiewna jest wyposażona we własną czerpnię powietrza i umożliwia utrzymanie w pomieszczeniu z kominkiem nadciśnienia wymaganego dla danego kominka, można zrezygnować z osobnego doprowadzenia powietrza.
Gdy pomieszczenie jest wyposażone jedynie w system wentylacji mechanicznej wywiewnej, nie wolno w nim montować kominków ani pieców z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin. Należy wtedy dodatkowo zainstalować mechaniczny wyciąg spalin.

5 najważniejszych zasad doprowadzenia powietrza do kominka


1. Nigdy nie doprowadzaj powietrza z garażu, piwnicy i od strony ulicy, gdyż w ten sposób kurz i nieprzyjemne zapachy dostaną się do pomieszczeń ogrzewanych kominkiem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
2. Jeśli to możliwe, wlot powietrza umieść z zachodniej strony domu, bo w naszych warunkach klimatycznych z tego kierunku najczęściej wieje wiatr. Umieszczenie wlotu od strony zawietrznej (mowa o dominującym kierunku wiatrów) może w wietrzne dni powodować powstawanie podciśnienia w przewodzie doprowadzającym. Wówczas powietrze zamiast napływać do wnętrza domu, będzie z niego wysysane na zewnątrz.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki3. Wlot umieść na zewnątrz na wysokości co najmniej 50 cm. W ten sposób unikniesz zasysania brudnego, zakurzonego powietrza.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
4. Na wlocie powietrza zainstaluj kratkę wentylacyjną, która uniemożliwi przedostawanie się gryzoni do domu.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
5. W kanale doprowadzającym powietrze koniecznie zamontuj przepustnicę. Jej zamknięcie zabezpieczy pomieszczenie przed stratami ciepła, gdy kominek nie będzie używany.
Autor: KOPERFAM

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi