Kominkowe bliźniaki


Kominki stały się w Polsce bardzo popularne. Zdarza się więc, że w jednym domu buduje się nie jeden, ale dwa kominki, na przykład oddzielone od siebie ścianą. Choć nie zawsze są identyczne, często mówi się o nich „bliźniacze”.
Kominki bliźniacze, zwane inaczej podwójnymi, mają wspólne elementy konstrukcyjne lub architektoniczne. Budowane są na jednej kondygnacji, ale ich paleniska znajdują się w oddzielnych pomieszczeniach. Mogą się stykać tylnymi lub bocznymi ścianami.

Jeden brat wewnątrz, drugi na zewnątrz

Bardzo często podwójne kominki są zbudowane tak, że jeden jest w środku domu, drugi – na zewnątrz.
Kominek wewnątrz domu może być otwarty lub zamknięty (wyposażony we wkład albo w kasetę kominkową), zewnętrzny jest zwykle otwarty i buduje się go na krytym lub niezadaszonym tarasie. Wykończenie kominka zewnętrznego powinno nawiązywać do architektury budynku.
Kominek zewnętrzny jest używany zwykle latem i często służy także jako stacjonarny grill.


Kominek wybudowany przy zewnętrznej ścianie domu nierzadko ma bliźniaka od zewnątrz. Oba mogą być otwarte.
Autor: Przemysław Snoch
Każdy kominek musi mieć własny przewód kominowy, dlatego komin musi być odpowiednio szeroki, by je pomieścić. Można go ustawić prostopadle (krótszym bokiem) do ściany budynku.
Autor: Przemysław Snoch
Bardzo efektownie wyglądają kominki bliźniacze zbudowane między dużymi przeszkleniami, na przykład wysokimi drzwiami na taras. Kominek wewnętrzny może być otwarty...
Autor: Andrzej Szandomirski

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
...ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby go wyposażyć we wkład kominkowy.
Autor: FONDIS-KOPERFAM

Jak budować, żeby były bezpieczne?

Zasady budowy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego bliźniaczych kominków są dokładnie takie same jak zwykłych kominków. Wielokrotnie pisaliśmy o nich szczegółowo. Oto najważniejsze:
1) Każdy kominek musi mieć własny przewód kominowy:
– o odpowiednich wymiarach i proporcji w stosunku do wielkości paleniska,
– o wysokości co najmniej 4 m (od podłączenia czopucha do komina – do wylotu przewodu dymowego),
– wykonany zgodnie z obowiązującymi normami lub atestami technicznymi,
– szczelny,
– zapewniający odpowiednie podciśnienie,
– odporny na maksymalną temperaturę dymu powstającego w wyniku spalania drewna;
2) Kominek powinien być ustawiony jak najbliżej komina;
3) Trzeba doprowadzić do niego odpowiednią ilość świeżego powietrza do spalania (dotyczy kominka wewnętrznego), zwłaszcza gdy jest otwarty, ale także, gdy jest wyposażony we wkład lub w kasetę;
4) Odległość między paleniskiem kominka a przedmiotami łatwo palnymi nie może być mniejsza niż 60 cm;
5) Podłoga w odległości 60 cm przed kominkiem (szczególnie wtedy, gdy jest otwarty, ale dla bezpieczeństwa także przed kominkiem wyposażonym we wkład) powinna być niepalna lub wyłożona materiałem niepalnym (na przykład kamieniem lub terakotą).

Uwaga! Należy bezwzględnie przestrzegać przepisu dotyczącego obowiązku podłączenia każdego kominka do własnego, samodzielnego przewodu kominowego (dymowego) (Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12.04.2002 r.). Podłączenie sąsiadujących kominków do jednego wspólnego komina jest niedopuszczalne, nawet jeśli nigdy nie będzie się korzystać z obu w tym samym czasie.


Kominek ustawiony prostopadle w stosunku do wewnętrznego bliźniaka można zbudować na niezadaszonym tarasie...
Autor: Andrzej Szandomirski
...lub na osłoniętej werandzie.
Autor: Zygmunt StępińskiWidoczna na zdjęciu weranda i sąsiadujące z nią pomieszczenie wewnątrz domu to dobre miejsce na kominki-bliźniaki ustawione względem siebie pod kątem 45°.
Autor: Andrzej Szandomirski

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Kominki bliźniacze mogą być różnie usytuowane jeden względem drugiego
1. Kominki stykające się tylnymi ścianami


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

2. Kominki stykające się bocznymi ścianamiAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

3. Kominki ustawione prostopadle względem siebie


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

4. Kominki usytuowane względem siebie pod kątem 45°


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Jak poprawnie wykonać fundament i komin do kominków bliźniaczych? (Paweł Dominiak, konstruktor)

Fundament. Kominek ma znaczny ciężar. Nie jest on przenoszony na ścianę, o którą jest oparty, ale na podłoże. Dlatego w miejscu posadowienia kominka (kominków) musi być wykonany fundament o odpowiednio dużej wytrzymałości. Kłopot polega na tym, że powinien się on znajdować na tym samym poziomie co ława fundamentowa ściany zewnętrznej. Czasem może to być nawet 1,4 m poniżej poziomu terenu. Jeśli dodatkowo taras lub podłoga będą wyniesione przynajmniej 0,3 m ponad poziom gruntu, wysokość ściany fundamentowej będzie dość duża.
Płyta fundamentowa powinna wystawać poza obrys kominków i komina co najmniej po 15 cm z każdej strony i mieć grubość nie mniejszą niż 30 cm. Może być monolitycznie połączona z ławą fundamentową.
Kominka murowanego na budowie zwykle nie oddylatowuje się od ściany fundamentowej i nośnej budynku. W wypadku kominków i kominów prefabrykowanych jest to konieczne. Szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 2 cm należy wypełnić wełną mineralną (bo jest niepalna i odporna na wysoką temperaturę). Brak szczeliny dylatacyjnej może być przyczyną pękania ściany w miejscu styku z kominem.

Komin. Najtaniej jest wymurować komin z cegły. Prostokątne przewody kominowe murowane mogą być ustawione dłuższym (równolegle) lub krótszym (prostopadle) bokiem do ściany nośnej. Przewody ustawia się prostopadle do ściany najczęściej wtedy, gdy komin przechodzi przez połać dachu i jest wskazane, aby jego szerokość była jak najmniejsza, bo odstępy między krokwiami są niewielkie. Zza tak ustawionego komina łatwiej jest odprowadzić wodę deszczową.
Komin murowany trzeba docieplić. Szczególnie kłopotliwe jest docieplenie komina wykonanego w ścianie jednowars-twowej. Najprościej i najskuteczniej można to zrobić za pomocą wełny mineralnej (grubości co najmniej 5 cm, ale lepiej nawet 10 cm) i tynku cienkowarstwowego. Innym rozwiązaniem może być obmurowanie komina 10-centymetrową warstwą betonu komórkowego odmiany 400 lub 500. Dawniej uważano, że wystarczy wymurować ścianę komina na grubość jednej cegły bez ocieplenia, lub zalecano stosowanie jedynie szczeliny powietrznej między dwiema warstwami cegieł. Przy dzisiejszych wymaganiach odnośnie izolacyjności termicznej ścian są to rozwiązania niewystarczające.
Stosunkowo łatwe i szybkie, ale znacznie droższe będzie wykonanie gotowego komina prefabrykowanego – zarówno ceramicznego, jak i dwuściennego stalowego. Odpada problem ocieplania, bo warstwa izolacji jest fabrycznie zamontowana wewnątrz obudowy komina.
Kominy prefabrykowane mogą być samonośne, ale zwykle kotwi się je do ścian przynajmniej w poziomie wieńców stropowych.
O tym, czy przewody kominowe będą znajdowały się centralnie nad kominkami, czy też z ich boku, decydują względy architektoniczne, a nie technologiczne i jest to sprawa indywidualna dla każdego budynku.

Kominki bliźniacze zbudowane przy zewnętrznej ścianie domu, stykające się tylnymi ścianami.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Uwaga na zimny komin

Jeśli jeden z kominków bliźniaczych ma być usytuowany na zewnątrz domu, komin musi być poprowadzony w ścianie zewnętrznej. Musi mieć więc bardzo dobrą izolację termiczną, bo w przeciwnym razie dym będzie się szybko schładzał, co osłabi ciąg lub doprowadzi do powstawania zawirowań.
W celu zwiększenia siły ciągu w kominie można zainstalować na nim mechaniczny wyciąg spalin (dymu)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi