Kto dba o stan budynku?


Podobno właściciel domu jednorodzinnego powinien przeprowadzać kontrole stanu technicznego budynku. Jak często? Jakie kwalifikacje powinna mieć taka osoba?

Właściciel domu w czasie użytkowania obiektu powinien poddawać go następującym kontrolom:
1) co najmniej raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
– instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
– instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) co najmniej raz na pięć lat kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą winno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Natomiast kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych – osoby mające:
- kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
- uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do pozostałych przewodów kominowych.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi