Kto rozpoczął, ten odlicza


Wraz z synem jesteśmy współwłaścicielami działki budowlanej. W 1999 r. w obliczu groźby zlikwidowania ulgi budowlanej zrobiłam projekt budowlany domu (rachunek został wystawiony na moje nazwisko) i zgłosiłam to w zeznaniach podatkowych, otwierając w ten sposób ulgę podatkową na ten dom. Teraz, w 2004 r., chcę przystąpić do budowy; czy mogę brać rachunki również na nazwisko syna, mimo że nie zdążył nabyć prawa do ulgi budowlanej, a jest współwłaścicielem budowanego domu?
Chociaż tak zwana duża ulga budowlana nie funkcjonuje już w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby, które nabyły do niej prawo przed końcem 2001 r., mogą nadal korzystać z odliczeń. Prawo do kontynuowania odliczeń przysługuje podatnikom wyłącznie z tytułu tej inwestycji, w związku z którą ponieśli wydatki przed 1 stycznia 2002 r. Tak więc warunkiem nabycia prawa do ulgi było poniesienie wydatku przez danego podatnika do końca 2001 r. i wykazanie go w zeznaniu rocznym. Z pytania wynika natomiast, że dowody poniesienia wydatków były wystawiane tylko na jednego ze współwłaścicieli. Oznacza to, że tylko on nabył prawo do ulgi budowlanej i może kontynuować odliczanie.
Jak bowiem stwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 21 listopada 2002 r. nr PB5KD-033-346-2638/02: „Podatnikom, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przysługuje prawo do kontynuowania odliczeń od podatku wyłącznie z tytułu tej inwestycji, w związku z którą ponieśli wydatki przed 1 stycznia 2002 r”.

Podstawa prawna: ustawa z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 134, poz. 1509 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi